Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ερώτηση Βουλευτή για την μοριοδότηση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων

«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2849/17.10.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Π. Μουτσινάς, με θέμα: «Επιλεκτικός καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης, του γενικού κριτηρίου για τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως βασική προτεραιότητα την αξιολόγηση, τόσο του προσωπικού όσο και των δομών του δημοσίου τομέα διαδικασία που οφείλει να είναι συνεχής, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κράτος προς τον πολίτη.
Με τον ν. 4172/2013 καθορίστηκε το πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στην περίπτωση ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα.
Στόχος της κινητικότητας είναι η μετακίνηση και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, για την κάλυψη κενών στην δημόσια διοίκηση και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Συνεπώς, η ανωτέρω πρόβλεψη, θεσπίστηκε για τις περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτούνται πρόσθετα ειδικά κριτήρια.»

Ο Υπουργός
 Κυριάκος Μητσοτάκης


                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Γραμματείας
Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεώργιος ΜπάμπαληςΗ ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας κ.  Πάρι Μουτσινά
Προς τον κ. Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Επιλεκτικός καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης, του γενικού κριτηρίου για τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων»
Η υλοποίηση από την κυβέρνηση των δεσμεύσεών της απέναντι στην Τρόικα για την διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων συνεχίζεται χωρίς να ισχύουν καν αντικειμενικά κριτήρια και με κατά περίπτωση επιλογές.
Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις όπως η ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487 τίθενται πρόσθετα ειδικά κριτήρια στη μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων, όσον αφορά αυτών που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Ειδικότερα, δεν συνυπολογίζεται συνολικά όλος ο χρόνος προϋπηρεσίας, αλλά μόνο όσος διανύθηκε στον ίδιο φορέα και στο ίδιο αντικείμενο.
Αυτή η κατά περίπτωση εφαρμογή ειδικών κριτηρίων σε κατηγορίες εργαζομένων προσθέτει ακόμα σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα αφού, με τέτοιες επιλεκτικές μοριοδοτήσεις οι εργαζόμενοι που μετατάχθηκαν χωρίς δική τους επιλογή και οι αποσπασμένοι αδικούνται ακόμα περισσότερο, επειδή ακριβώς δεν προσμετράται η προϋπηρεσία τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
Γιατί η κυβέρνηση προχωρά στη κινητικότητα που οδηγεί στη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς κάν να εφαρμόσει ενιαία κριτήρια όπως είναι ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας και πως νομιμοποιείται ο διαχωρισμός των εργαζομένων με διαφορετικά κριτήρια;
Ο ερωτών Βουλευτής
Πάρις Μουτσινάς