Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Καλαμάτα. Συνεννόηση με τον ΟΣΕ για τις γραμμές«Στο πλαίσιο της προμελέτης (τεχνική έκθεση και οριζοντιογραφία σε ψηφιακό υπόβαθρο χαρτών κτηματολογίου με ενδεικτικές μετρήσεις) που μας υποβάλατε (…) και αφορά στη διαμόρφωση σε αστικό πάρκο του Κεντρικού Σταθμού Καλαμάτας και της ζώνης διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σας επισημαίνουμε ότι ο Οργανισμός δεν έχει αντίρρηση για ορισμένες μικρής κλίμακας παρεμβάσεις,
που έχουν ως κύριο στόχο την αναβάθμιση – αξιοποίηση των χώρων αυτών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε περίπτωση επαναλειτουργίας του δικτύου δεν θα παρεμποδίζουν ή ακυρώνουν τη χρήση των σιδηροδρομικών γραμμών και των αναγκαίων υποδομών λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΟΣΕ». Τα ανωτέρω αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε έγγραφο που απευθύνει στο Δήμαρχο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Δήμου.
Με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ, λοιπόν, και με ορισμένες προϋποθέσεις τεχνικού χαρακτήρα, δίδεται πλέον η δυνατότητα να κατασκευάσει ο Δήμος Καλαμάτας, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές, πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Οι διευκολύνσεις αυτές για τους πεζούς και τους ποδηλάτες θα εκτείνονται από την Παραλία μέχρι τις Γουλιμίδες και η κατασκευή των σχετικών έργων θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό θα αποδοθεί στους κατοίκους της Καλαμάτας ένας νέος τρόπος γρήγορης προσπέλασης στο κέντρο της πόλης, αλλά και διάσχισης μεγάλου τμήματός της.

.kalamata.gr