Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Έλλειψη πιστώσεων..

Δεν είναι μόνο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις χορηγήσεις των εφάπαξ λόγω έλλειψης πιστώσεων, αλλά και διάφοροι φορείς που αδυνατούν να αποδώσουν τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταταγμένου σιδηροδρομικού, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση συνταξιοδοτικής αποζημίωσης, στις 10 Ιανουαρίου 2013 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δεν έχει ακόμη είσπραξη την αποζημίωση.
Ο λόγος, όπως ανέφερε στον μεταταγμένο σιδηροδρομικό η προϊσταμένη του Οικονομικού τμήματος, η έλλειψη πίστωσης. Δεν είναι γνωστό αν αυτό οφείλεται στην μη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό  ή  αν είναι θέμα διαχείρισης των οικονομικών του Νοσοκομείου. Ένα είναι γεγονός ότι οι δικαιούχοι βρίσκονται σε δύσκολη  οικονομική κατάσταση και κάθε καθυστέρηση αυξάνει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά τους προβλήματα.