Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΤΑΠΟΤΕ. Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Όπως είναι γνωστό το ασφαλιστικό δικαίωμα των μελών της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων μας, εξαιρουμένων των παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών, κρίνεται ανά τακτό χρονικό διάστημα και η παράταση της ασφάλισης συντελείται με τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας τους. Λόγω των γνωστών προβλημάτων μετά την ένταξη και του ΤΑΠ-ΟΤΕ στον ΕΟΠΥΥ, το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ αποφάσισε τα εξής:

Η ασφάλιση των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του ταμείου μας, τα βιβλιάρια των οποίων είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής δηλαδή τα παιδιά να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους , η σύζυγος να μην εργάζεται κλπ. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση των συζύγων μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους . Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για το έτος 2013 θα ελεγχθούν κατά την θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2014. Τα βιβλιάρια των άμεσα ασφαλισμένων (εργαζόμενοι - συνταξιούχοι) καθώς και των παιδιών έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ. Στην περίπτωση έκδοσης νέου βιβλιαρίου για νέο μέλος ή σας τελείωσε το παλαιό βιβλιάριο, τότε θα απευθύνεστε μόνο στο αρμόδιο γραφείο του ΤΑΠ-ΟΤΕ για έκδοση νέου ή προσθήκη φύλλων, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αλληλογραφία στη διεύθυνση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10432. Κάθε μεταβολή ασφάλισης ή απασφάλισης στον τομέα ασθένειας του ταμείου μας γίνεται με ευθύνη και αίτηση των ασφαλισμένων προς το ταμείο.ΠΗΓΗ ΤΑΥΤΕΚΩ