Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Σερβία: Συμβόλαιο του οργανισμού σιδηροδρόμων με την Siemens

Ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Σερβίας και η εταιρεία Siemens υπέγραψαν συμβόλαιο, αξίας 11,85 εκ. ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού, την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο σιδηροδρομικό τμήμα του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα 10, τον Οκτώβριο. Το συμβόλαιο υπέγραψαν οι γενικοί διευθυντές του οργανισμού σιδηροδρόμων και της Siemens στη Σερβία, Ντράγκολιουμπ Σιμόνοβιτς και Τίχομιρ Ράιλιτς αντίστοιχα. Το έργο χρηματοδοτείται από δάνειο που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Ο κ. Σιμόνοβιτς δήλωσε ότι ο οργανισμός σιδηροδρόμων θα συνεχίσει την υλοποίηση των έργων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών στη Σερβία, κυρίως στον 'Αξονα 10.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός σιδηροδρόμων θα υπογράψει ένα συμβόλαιο για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με την εταιρεία Huawei μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα υπογραφεί το παράρτημα της σύμβασης για την υλοποίηση του ρωσικού δανείου για έξι τμήματα του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα 10.

Express.gr