Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Νέος κανονισμός στα τρένα: Οι επιβάτες θα παίρνουν πίσω τα λεφτά τους αν καθυστερήσει το δρομολόγιο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι, σε περίπτωση σημαντικής καθυστερήσεως τρένου, ακόμη και αν αυτή οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα να επιστραφεί σε αυτούς μέρος του αντιτίμου του εισιτηρίου σιδηροδρομικής μεταφοράς τους.
Ο μεταφορέας δεν δύναται να επικαλεστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που τον απαλλάσσουν, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, από την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω καθυστερήσεως, προκειμένου να εκφύγει της υποχρεώσεώς του σχετικά με την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Σημειώνεται ότι ο κανονισμός σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών προβλέπει ότι η ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε περίπτωση καθυστερήσεως διέπεται από τους ενιαίους κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων στον τομέα αυτό διατάξεων του κανονισμού.
Σύμφωνα με τους ενιαίους κανόνες, οι οποίοι εμπίπτουν στο διεθνές δίκαιο και επαναλαμβάνονται σε παράρτημα του σχετικού κοινοτικού κανονισμού, ο σιδηροδρομικός μεταφορέας είναι υπεύθυνος έναντι του επιβάτη για τη ζημία που προκύπτει από το γεγονός ότι, λόγω της καθυστερήσεως, το ταξίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί την ίδια ημέρα ή η συνέχισή του δεν είναι λογικά απαιτητή την ίδια ημέρα. Πάντως, η ευθύνη του μεταφορέα αποκλείεται όταν η καθυστέρηση οφείλεται στην επέλευση περιστατικού ανωτέρας βίας, ήτοι, μεταξύ άλλων, σε περιστάσεις άσχετες προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει.
Ο κανονισμός προβλέπει ότι ένας επιβάτης, του οποίου το δρομολόγιο έχει καθυστέρηση μίας ώρας και άνω, μπορεί να ζητήσει από τη σιδηροδρομική επιχείρηση τη μερική επιστροφή του κομίστρου που αυτός έχει καταβάλει. Η εν λόγω αποζημίωση ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών και τουλάχιστον στο 50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω. Ο κανονισμός δεν προβλέπει καμία εξαίρεση όσον αφορά αυτό το δικαίωμα αποζημιώσεως του κομίστρου όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας.

iefimerida.gr