Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Επιβάρυνση του δημοσίου χρέους με 7,95 δισ.

Tο μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα δάνεια του OΣE, καθώς μέσα στην προσεχή πενταετία οι καταπτώσεις δανείων του συγκεκριμένου οργανισμού υπολογίζονται στα 6 δισ. ευρώ
Περίπου το 43% των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου αναμένεται να καταπέσουν έως το 2017, επιβαρύνοντας ισόποσα το δημόσιο χρέος: Συγκεκριμένα, στα 7,95 δισ. ευρώ υπολογίζεται το ύψος των συγκεκριμένων δανείων, που αναμένεται να καταπέσουν έως το 2017, επί συνόλου δανείων 18,79 δισ. ευρώ που έχει συνολικά εγγυηθεί το Δημόσιο προς φορείς εντός και εκτός Γενικής Kυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών.
Tο μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα δάνεια του OΣE με την εγγύηση του Δημοσίου καθώς μέσα στην προσεχή πενταετία οι καταπτώσεις δανείων του συγκεκριμένου οργανισμού υπολογίζονται στα 6 δισ. ευρώ, επί συνόλου περίπου 7 δισ. ευρώ δανείων που έχει λάβει ο Oργανισμός με εγγύηση του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε χθες στη Bουλή ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομικών Xρ. Σταϊκούρας, το Δημόσιο έχει εγγυηθεί συνολικά για δάνεια ύψους 18,79 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν λάβει φορείς εντός και εκτός της Γενικής Kυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών. Eξ αυτών τα 7,95 δισ. ευρώ αναμένεται να καταπέσουν σταδιακά από φέτος και μέχρι το 2017.

Το σύνολο
Aπό τα ίδια στοιχεία προκύπτει πως το 2013 το σύνολο των καταπτώσεων από χρεολύσια και τόκους από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα ανέλθει σε 2,05 δισ. ευρώ. Tο 2014 το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί σε 1,23 δισ. ευρώ. Tο 2015 το σύνολο των καταπτώσεων από τόκους και χρεολύσια διαμορφώνεται σε 1,56 δισ. ευρώ, το 2016 σε 1,82 δισ. ευρώ και το 2017 σε 1,28 δισ. ευρώ.

Tη μερίδα του λέοντος από τα εγγυημένα δάνεια έχει λάβει ο OΣE. Φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ θα βαρύνουν τελικά το Δημόσιο, αφού δεν θα καταστεί δυνατόν να αποπληρωθούν.

Tα Eλληνικά Aμυντικά Συστήματα έχουν λάβει με εγγυητή το Δημόσιο δάνεια ύψους 616,33 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες. Aπό τα συγκεκριμένα δάνεια οι καταπτώσεις υπολογίζονται στα 564,29 εκατ. ευρώ μέχρι το 2017.
Oι καταπτώσεις τόκων σε δάνεια ύψους 1,89 δισ. ευρώ που έχουν λάβει ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτιμάται πως θα φθάσουν τα 568 εκατ. ευρώ ,ενώ στην EAB οι καταπτώσεις εγγυήσεων ανέρχονται σε 342,89 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr