Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Αχαϊα: Κόβουν τα ελαιόδεντρα πριν την εκποίηση από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ανεξέλεγκτη κοπή ελαιοδέντρων στη ζώνη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί η ανεξέλεγκτη κοπή ελαιοδέντρων εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Διακοπτού Αχαΐας καθώς και στις περιοχές Ροδοδάφνης-Ερινεού-Παναγοπούλας–Ψαθόπυργου και Ρίου Αχαΐας.

Η απαλλοτρίωση στις προαναφερθείσες περιοχές έχει συντελεστεί από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου υπέρ ΟΣΕ Α.Ε.,   παράλληλα η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση περίπου 17.500 δέντρων, ευρισκομένων εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης.
Για τους προαναφερθέντες λόγους ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, καθώς και κάθε άλλον έλληνα πολίτη να μην προβαίνει σε καμία απολύτως ενέργεια κοπής  ή  οποιασδήποτε άλλης μορφής  εκμετάλλευσης των επικείμενων δέντρων.  Από την πλευρά της η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμης διαδικασίας για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της. 

Patras Times