Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Παραμένει «τυφλός» ο Προαστιακός της Αττικής

Του Αχιλλέα Χεκίμογλου

Χωρίς συστήματα σηματοδότησης λόγω βανδαλισμών και κλοπών

Χωρίς συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών λειτουργεί το δίκτυο του Προαστιακού της Αττικής δυτικά του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), λόγω βανδαλισμών και κλοπών που σημειώνονται συνεχώς στη σιδηροδρομική γραμμή,
με αποτέλεσμα ο σιδηρόδρομος να είναι «τυφλός». Παράλληλα, η οριστική παραλαβή του έργου ακόμη εκκρεμεί, παρ' όλο που έχει δοθεί στην κυκλοφορία των συρμών από το 2005, λόγω δικαστικής προσφυγής του αναδόχου.
 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η σύμβαση για την «Κατασκευή Επιδομής, Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Τηλεπικοινωνιών για τη γραμμή ΣΚΑ - Κιάτο, έργων ασφάλειας για τη γραμμή Ελευσίνα - Κιάτο και Η/Μ εργασιών σηράγγων» (279/2003) ανατέθηκε το 2003 έπειτα από διεθνή διαγωνισμό στην Κοινοπραξία «Ακτωρ - Siemens - H.F. Wiebe», η οποία είχε αναδειχθεί μειοδότης, με έκπτωση 12,1%.

Φυσικό αντικείμενο της αρχικής εργολαβίας ήταν η κατασκευή της επιδομής και της σηματοδότησης από τη χιλιομετρική θέση 20+620 ως τη χιλιομετρική θέση 123+911, και της τηλεδιοίκησης και των τηλεπικοινωνιών στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο, καθώς και η δημιουργία έργων ασφαλείας για το τμήμα Ελευσίνα - Κιάτο και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες Ευταξία και Αγ. Θεοδώρων.

Το 2005 δόθηκε συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή της επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών για τη σύνδεση της γραμμής ΣΚΑ - Κιάτο με το Αεροδρόμιο, τη σύνδεση της υφισταμένης γραμμής συνδυασμένου εύρους με τη νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων από τη χιλιομετρική θέση 22+800 ως τη χιλιομετρική θέση 23+700, τη μετατόπιση της ισόπεδης διάβασης στη χιλιομετρική θέση 23+500, την ανακατασκευή της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων στις δύο στάσεις Νέας Περάμου και Κινέττας, λόγω υποβιβασμού των σιδηροδρομικών γραμμών, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στη σήραγγα Αγίων Θεοδώρων.

Την ίδια χρονιά δόθηκε δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή της επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών για τη στρώση γραμμής μεικτού εύρους στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, σε μήκος 5,6 χλμ., και την επέκταση των κρηπιδωμάτων των σταθμών στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο.

Η σύμβαση
Το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης έφθανε αρχικά τα 105,2 εκατ. ευρώ, όμως το 2004 μειώθηκε στα 92,3 εκατ. ευρώ, έπειτα από την έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκρίθηκαν και οι υπόλοιποι ΑΠΕ, καθώς και τα πρωτόκολλα τιμών μονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), αν και η κοινοπραξία υπέγραψε με επιφύλαξη το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και στη συνέχεια υπέβαλε ένσταση κατά αυτού. Μετά τη συμπερίληψη και των συμπληρωματικών συμβάσεων το 2007 εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ με συμβατικό αντικείμενο 96,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, η συνολική εργολαβία έχει παραδοθεί σε χρήση στον ΟΣΕ το 2005 και το 2006 τμηματικά με επιμέρους Πρωτόκολλα Διοικητικής Παραλαβής. Επίσης, έχει συνταχθεί η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο χρόνος εγγύησης, συντήρησης, ο τρόπος συντήρησης, η άρση των παρουσιαζόμενων βλαβών και ανωμαλιών αλλά και η περίοδος για την οριστική παραλαβή των συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και του εξοπλισμού των σιδηροδρομικών σταθμών έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2009, ενώ η περίοδος εγγύησης των λοιπών εργασιών έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2010.

Το Πρωτόκολλο Παραλαβής
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συντάχθηκε και εγκρίθηκε το 2008, όταν όλα ανεξαιρέτως τα συστήματα του Προαστιακού λειτουργούσαν κανονικά. Τον Δεκέμβριο του 2009, μετά το πέρας της περιόδου συντήρησης της εργολαβίας, συντάχθηκε Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο περιγράφονταν δυσλειτουργίες, βλάβες και γενικότερα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί, όμως η κοινοπραξία υπέβαλε ένσταση κατά του εν λόγω Πρωτοκόλλου. 
Η ΕΡΓΟΣΕ απέρριψε την ένσταση και ενέκρινε Πρωτόκολλο που πρότεινε την αναβολή της οριστικής παραλαβής των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και του εξοπλισμού των σιδηροδρομικών σταθμών.

Στη συνέχεια, η διευθύνουσα υπηρεσία εξέδωσε Ειδική Διαταγή για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, όμως ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση που απερρίφθη από την ΕΡΓΟΣΕ. Επειτα, η κοινοπραξία υπέβαλε Αίτηση Θεραπείας τόσο κατά του Πρωτοκόλλου που πρότεινε την αναβολή της οριστικής παραλαβής όσο και κατά της Ειδικής Διαταγής, οι οποίες απερρίφθησαν σιωπηρώς από την ΕΡΓΟΣΕ.

«Ως σήμερα, και παρά το γεγονός ότι από την ανάδοχο Κοινοπραξία εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης, λόγω επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών και κλοπών η λειτουργία του δικτύου γίνεται χωρίς τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών εκ μέρους του ΟΣΕ» παραδέχονται στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ.

Το νήμα της υπόθεσης κατέληξε τον Απρίλιο του 2013 στο Εφετείο Αθηνών, όπου συζητήθηκε η προσφυγή του αναδόχου για αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή του έργου και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.