Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Ισπανία. Ολοκληρώθηκε η γέφυρα υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας


Η εταιρία ADIF ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γέφυρας Arnoia που βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής Μαδρίτης – Γαλικίας.


Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Μαδρίτης -Γαλικίας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με χρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει και την κατασκευή σήραγγας  μήκους 852 μέτρων