Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Ο Νίκος Νικολόπουλος δεν το βάζει κάτω και ζητά απαντήσεις.


Επανακατέθεσε   την ερώτηση που είχε υποβάλει για τους εθνικούς εργολάβους με Κοινοποίηση στους  Οικονομικούς Εισαγγελείς κ.κ. Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Ο κ. Νίκος Νικολόπουλος αναφέρει σχετικά:

«Μετά την απαράδεκτη και πρωτοφανή στα κοινοβουλευτικά χρονικά - τουλάχιστον από το 1989 και εντεύθεν που θητεύω στα έδρανα του Κοινοβουλίου - ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – στην παραπάνω Ερώτηση & Α.Κ.Ε, όπως το Σύνταγμα οι Νόμοι και το άρθρο 152 του Κανονισμού της Βουλής επιβάλουν, σας  την επανακαταθέτω, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώσω τους πολίτες, που περιμένουν να πληροφορηθούν, μέσω της εθνικής αντιπροσωπείας και του πληρεξουσίου τους Βουλευτή, τις πραγματικές, τις ειλικρινείς και ευθείες απαντήσεις σας.
Επιπλέον, είμαι υποχρεωμένος να σας θυμίσω, πως ο πληρεξούσιος του λαού, αντιλαμβανόμενος ως πρώτιστο καθήκον του την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων Πολιτών, παρεμβαίνει στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε ζήτημα μείζονος εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος και δεν θα μπορούσε επ΄ ουδενί να μείνει αδιάφορος απέναντι στην πρωτοφανή κακοδιαχείριση και στη λεηλασία του δημοσίου χρήματος που σας κατήγγειλα με την παραπάνω, πλήρως τεκμηριωμένη, Ερώτησή μου & Α.Κ.Ε., στην οποία δεν υπήρξε εκ μέρους σας καμιά ουσιαστική και ευθεία απάντηση, παρά μια προφανής μετάθεση και αποποίηση ευθυνών. Έτσι, για ένα θέμα που αφορά τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος από τους μεγαλο-εργολάβους, μέσω των «στημένων» διαγωνισμών στα δημόσια έργα και των παράνομων πρακτικών και μεθόδων που ακολουθούν, ο  Πρωθυπουργός, σε ερώτημα που ευθέως τον αφορά, δια του Υπουργού Επικρατείας με …παρέπεμψε στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, όπως έκανε και ο ερωτώμενος Υπουργός Οικονομικών, κλείνοντας τα μάτια στην κατασπατάληση εθνικών και κοινοτικών πόρων, σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων, που έπρεπε να τον ενδιαφέρει και η παραμικρή υπόνοια κακοδιαχείρισης στα δημόσια οικονομικά. Όσο αφορά την «απάντηση» του αρμόδιου Υπερ-υπουργού κ. Χατζηδάκη, αυτή είναι απαράδεκτη και πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά χρονικά,  αφού δεν απαντά σε κανένα από τα ερωτήματα που του τίθενται και «οχυρώνεται» πίσω από την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ για τις καταγγελίες σε βάρος της ΕΡΓΟΣΕ αρκείται, χωρίς προφανώς να το διαβάσει, στη διαβίβαση εγγράφου της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο είναι προσβλητικό για την απλή νοημοσύνη, πόσο μάλλον απευθυνόμενο σε Βουλευτή, αφού μας …ενημερώνει απλά και γενικά για τη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων της εταιρίας, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία των καταγγελιών μας για συγκεκριμένα έργα και για συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις της… Είναι ποτέ δυνατό υπουργός, που ερωτάται από Βουλευτή, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να αποποιείται με τέτοιο άκομψο τρόπο των ευθυνών του για τις παράνομες και σκανδαλώδεις πράξεις που του καταγγέλλονται ότι συντελούνται σε εταιρία, της οποίας έχει την εποπτεία και την ευθύνη; Είναι ποτέ δυνατό ο κ. Χατζηδάκης να αγνοεί τις καταγγελίες μας για το έργο της Σήραγγας Παναγοπούλας και να επιτρέπει στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, όπως ανακοινώθηκε εν τω μεταξύ, την  υπογραφή μιας τέτοιας σκανδαλώδους σύμβασης, με υπερκοστολόγηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτουμε, αλλά και από παλαιότερη απάντηση του ίδιου του υπουργείου του σε σχετική αναφορά μας, τουλάχιστον 65 εκατομμυρίων ευρώ(!!!) και με «στημένο» διαγωνισμό, στον οποίο δόθηκαν προκλητικά μικρές εκπτώσεις;  Όσο αφορά την κατάθεση των εγγράφων που ζητούσα με την ερώτησή μου, ούτε λόγος δεν γίνεται και κατά τρόπο προκλητικό δεν μου δόθηκε ούτε ένα έγγραφο(!!!)..
Έτσι, λοιπόν, εάν χρειαστεί, θα κατατεθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μηνυτήρια αναφορά σχετικά με την διάπραξη σοβαρότατων αξιόποινων πράξεων, που καταγγέλλω με την Ερώτησή μου & Α.Κ.Ε., και θα ζητηθεί αφενός μεν η άμεση επείγουσα ποινική διερεύνηση του ζητήματος, προκειμένου να υποστούν οι ένοχοι (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί) την παραδειγματική τιμωρία για αξιόποινες πράξεις, που από την δικαστική έρευνα ήθελε να αποδειχθεί ότι διέπραξαν, αφετέρου δε, η εισαγωγή της υπόθεσης -κατ΄άρθρο 29 ΚΠοινΔ- στο Δικαστήριο Εφετών και τον ορισμό εφέτη Ανακριτή, προκειμένου η ιδιότυπη επικρατούσα σιωπή να αρχίσει να σπάει- αναφορικά με όλα τα συναφή ζητήματα για την επιβολή της νομιμότητας και την απαρχή μιας αναγκαίας και ουσιαστικής κάθαρσης στο δημόσιο βίο από πρόσωπα και νοοτροπίες που «λυμαίνονται» επί σειρά ετών το δημόσιο συμφέρον, αδιαφορώντας για τις επιζήμιες των –άλλοτε ανεύθυνων και άλλοτε ιδιοτελών- ενεργειών τους.
Επειδή ο λαός ζητά η απόδοση των ευθυνών στους υπαίτιους, δεν πρέπει να αργήσει και δεν θα πρέπει να υπονομευτεί από όσους επιθυμούν διακαώς την συγκάλυψη των σκανδάλων.
Επειδή η διεξοδική δικαστική διερεύνηση της καταγγελόμενης υπόθεσης και η επέκταση ενδεχομένως της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα παρίσταται επιτακτική, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στους θεσμούς και να εμπεδωθεί το συναίσθημα δικαιοσύνης και ευνομίας.

 Σας επανακαταθέτω την Ερώτησή μου & Α.Κ.Ε. με αριθμό 8417/722/13-3-2013, όπως το Σύνταγμα, οι Νόμοι και το άρθρο 152 του Κανονισμού της Βουλής επιβάλουν.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία με την  παρούσα επανακατάθεση, γίνονται πλέον γνωστά, κατά τον πλέον επίσημο τρόπο, και σε σας και στα αρμόδια όργανα του κράτους, τα οποία υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία σας, καλείστε:
1ον Να εξετάσετε όλα τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω Ερώτησή μου & Α.Κ.Ε. με αριθμό 8417/722/13-3-2013 και να απαντήσετε ευθέως και όχι με υπεκφυγές, αοριστίες και παραπομπές, σε όλα τα ερωτήματα που σας θέτω, καταθέτοντας και τα ζητούμενα έγγραφα, όπως ορίζει το άρθρο 125 του κανονισμού της Βουλής,.
2ον Να εξετάσετε εάν συντρέχει περίπτωση διάπραξης έκνομης ενέργειας, διαπραχθείσας εκ δόλου ή αμελείας, οιουδήποτε κρατικού οργάνου ή τρίτου προσώπου.
3ον Να προβείτε σε ανάλογες ενέργειες για αποκατάσταση τυχόν τρωθείσας νομιμότητας, για την οποία εφεξής καθίστασθε, τουλάχιστον πολιτικώς, υπεύθυνοι και, υπό συνθήκες, υπόλογοι έναντι της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Σας γνωρίζω τέλος, ότι η εμμονή σας σε ανάλογες με τις προηγούμενες απαντήσεις σας, αντιμετώπιση της ανωτέρω Ερώτησής μου & Α.Κ.Ε.  , θα θεωρηθεί εκ μέρους μου, τόσο για εσάς, όσο και για τους αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους που σας υποβάλλουν αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα περί απείθειας, παράβασης καθήκοντος, εάν δεν συντρέχουν και βαρύτερα ποινικά αδικήματα, διαπραττόμενα συνεπεία  εκ δόλου ή  παραλήψεως, τότε και θα διαβιβάζονται αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές της χώρας μας.
Ο καταθέσας Βουλευτής
          Νίκος Ι. Νικολόπουλος