Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η μετακόμιση αργεί να έρθει


Μπορεί οι υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οδό Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης  να έχουν μεταστεγαστεί σε διάφορα κτίρια ιδιοκτησίας του ΟΣΕ εν τούτης  μια υπηρεσία «ξεχάστηκε» να μετακομίσει.. Αναφερόμαστε στην υπηρεσία λογιστηρίου η όποια έπρεπε σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα να είχε μετακομίσει στο κτίριο της Αποθήκης Υλικού  το 2012.
Είναι άγνωστο πότε θα γίνει αυτή η μεταφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες η μετακόμιση καθυστερεί λόγω ότι ο νέος χώρος  στην Αποθήκη Υλικού δεν έχει διαμορφωθεί  έτσι ώστε να δεχτεί της υπηρεσίες λογιστηρίου. Όπως είναι γνωστό στα πλαίσια του περιορισμού των δαπανών  ο ΟΣΕ αξιοποιεί τις κτιριακές του εγκαταστάσεις προκειμένου αποκομίσει οικονομικά ωφέλει ο Οργανισμός.