Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Φυλάνε τα τσουβάλια οι σιδηροδρομικοί στην Λάρισα


"Σκοπιά" φύλαγαν συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί του συλλόγου Λάρισας  «Άγιος Φίλιππος» στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ Λάρισας, στα οποία ήσαν τα δικαιολογητικά για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες τους.
Ο συναγερμός ξεκίνησε μετά από πληροφορία ότι θα ερχόταν επιτροπή από την Αθήνα για να παραλάβει τα τσουβάλια για πληκτρολόγηση των δικαιολογητικών. Η επιτροπή όμως δεν ήλθε, το πρόβλημα δεν λύθηκε και ο αγώνας συνεχίζεται.