Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Στάσεις εργασίας των εργαζομένων στον Προαστιακό σιδηρόδρομο 3,4 και 5 Απριλίου

Η διοίκηση του Συλλόγου  εργαζομένων Προαστιακού Σιδηροδρόμου αποφάσισε να πραγματοποιήσει στάσεις εργασίας στις 3,4 και 5 Απριλίου. Στην  εξώδικη κοινοποίηση που απέστειλε η διοίκηση του Συλλόγου  σε κάθε αρμόδιο φορέα  αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε  τις κινητοποιήσεις  των εργαζομένων.
Παραθέτουμε την εξώδικη γνωστοποίηση που απέστειλε ο Σύλλογος των εργαζομένων στον προαστιακό σιδηρόδρομο  προς κάθε αρμόδια αρχή
  «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού Σιδηροδρόμου», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

                                         ΠΡΟΣ
         Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
          
                                     ***************

         Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση οκτάωρων στάσεων εργασίας στις 3,4 και 5 Απριλίου 2013, (ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ) από ώρα 16:00 μμ έως 00:00 μμ κάθε μίας από τις άνω ημέρες.
         Στις άνω στάσεις εργασίας θα συμμετάσχουν τα μέλη του σωματείου μας.        
         Θέματα και λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε, διαμαρτυρόμενοι, να προβούμε στις άνω μορφές απεργιακής κινητοποίησης είναι :
         α)  Η άρνησή σας να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας,
        β)  Η αδικαιολόγητη, καταρχήν υπαγωγή μας στις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ενιαίο μισθολόγιο), περαιτέρω δε η εσφαλμένη εφαρμογή του σ’ εμάς με άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω εξαθλίωση των μισθών μας.
         γ)  η άνευ προηγουμένου ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας και των υπηρεσιών της, έκφανση της οποίας αποτελεί η ανάθεση πρακτόρευσης των εισιτηρίων σε ιδιώτες όπως συνέβη στους σταθμούς Κιάτου, Κορίνθου, Κορωπίου, Πειραιά αλλά και Δ. Πλακεντίας.
         δ) το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας της εταιρίας δια του ΤΑΙΠΕΔ.  
         Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
         Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.
         Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ εκ ευρώ 1,15.
                                     Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
                                     Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος