Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Η οικονομική αβεβαιότητα προβληματίζει τους ιθύνοντες των Γερμανικών σιδηροδρόμων


Μια αύξηση των προμηθειών τροχαίου υλικού και των επενδύσεων υποδομής που απαιτούνται στη Γερμανία στο εγγύς μέλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην χρηματοδότηση τους.


Μελέτη που διεξήχθη από το γερμανικό όμιλο συμβούλων SCI Verkehr, περιγράφει την κατάσταση ως μοναδική στην ιστορία της Γερμανίας από την επανένωση της χώρας.  SCI λέει ότι αν η κατάσταση δεν επιλυθεί σύντομα, η αγορά θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάτω από ένα σύννεφο της αβεβαιότητας, καθώς οι εταιρείες αποφεύγουν την υποβολή προσφορών για τις συμβάσεις, λόγω της έλλειψης χρηματοδοτικής  ασφάλειας. Η αβεβαιότητα αυτή τονίζουν οι μελετητές μπορεί να γίνει μεγαλύτερη λόγω και τον ομοσπονδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.