Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Επισημάνσεις και προτάσεις για τις αυτοκινητάμαξες Φεροστάλ


Με επιστολή του φίλος αναγνώστης, με αφορμή την ανάρτηση μας για τις αυτοκινητάμαξες Φεροστάλ , μας πληροφορεί για την σύνθεση αυτών των αυτοκινηταμαξών και την δυνατότητες αξιοποιήσεις τους.

 Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του φίλου αναγνώστη
 «Λάθος σύνθεση στις φεροστάλ
Ένα πολύ εξελιγμένο όχημα πάνω στης Ελληνικές γραμμές του ΟΣΕ. Αποτελείτο από δυο βαγόνια . Το ένα είχε την μηχανή και τις θέσεις ενώ το δεύτερο βαγόνι είχε στο κέντρο ένα μπαρ και φυσικά τα καθίσματα και τι καθίσματα(...). Η αναφορά αυτή είναι λανθασμένη. Οι φεροστάλ ήταν τριβάγονες αυτοκινητάμαξες με σύνθεση: κινητήρια, συρόμενο, κινητήρια.

Εισήχθησαν το 1962 από την Δυτική Γερμανία και λειτούργησαν ως υπερταχείες αυτοκινητάμαξες στην γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης με χρόνο κάτω από τις επτά ώρες. Οι τότε Σ.Ε.Κ. απέσυραν τις υπερσύγχρονες αυτοκινητάμαξες από την υπερταχεία δρομολόγηση με το αστείο επιχείρημα ότι η δρομολόγηση καθυστερούσε τα άλλα δρομολόγια! Οι Σ.Ε.Κ.
δρομολόγησαν έπειτα τις φεροστάλ σε τοπικά δρομολόγια και ΚΑΚΩΣ έσερναν τα μονά κινητήρια τα συρόμενα οχήματα. Με τον τρόπο αυτό σταδιακώς τις κατέστρεφαν! Οι καλύτερες αυτοκινητάμαξες που διέθετε ο Ο.Σ.Ε. μέχρι την παραλαβή των A.E.G. IFA MAN σήμερα είναι όλες εκτός λειτουργίας. Ο Ο.Σ.Ε. πρέπει να μαζέψει τα υπολείμματα κάθε τρένου που
κυκλοφόρησε στους Ελληνικούς σιδηροδρόμους, σε όσο κακή κατάσταση και να βρίσκεται και να τα στείλει στις εταιρίες που τα κατασκεύασαν για ανακατασκευή. Έπειτα με αυτά θα μπορεί να πραγματοποιεί τουριστικά δρομολόγια. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι τεράστια ειδικά εάν αυτό διαφημιστεί στο εξωτερικό.


Μετά τιμής Σωτήρης  Βενέτης