Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Εξοδος τριών ταχυτήτων για εργαζομένους ΔΕΚΟ

Μεταβατικές διατάξεις είναι σε ισχύ για την «έξοδο» στη σύνταξη των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενώ στο νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η αύξηση των ορίων ηλικίας. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος ασφάλισης και υπάρχουν τρεις διαφορετικές «ταχύτητες».Οι ασφαλισμένοι που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983 μέχρι τώρα δεν έχουν επηρεαστεί από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας, που πέρασαν το 2010. Για τους ασφαλισμένους μετά το 1983 τη διετία 2011- 2012 είναι σε ισχύ μεταβατικές ρυθμίσεις, ενώ κοινό είναι το καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους.
Πάντως όσοι ασφαλισμένοι δεν προλάβουν μέχρι το τέλος του έτους να θεμελιώσουν δικαίωμα απειλούνται με αύξηση των ορίων ηλικίας κατά μία διετία. Το όριο για πλήρη σύνταξη θα πάει στα 67, ενώ κατά μία διετία θα αυξηθούν και τα ενδιάμεσα όρια (π.χ. μειωμένη στα 62).
Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, οι εργαζόμενοι στις πρώην ΔΕΚΟ είδαν τα προηγούμενα χρόνια τους φορείς ασφάλισής τους να ενοποιούνται με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όμως να διατηρούν τις καταστατικές τους διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά και τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Ετσι οι εργαζόμενοι σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ και άλλες ΔΕΚΟ σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν στη σύνταξη με τον ίδιο τρόπο με τους ήδη συνταξιούχους συναδέλφους τους, αλλά και να επωφεληθούν από διατάξεις που ήταν διαθέσιμες μόνο για τους κοινούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ (π.χ. για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως και στα Ταμεία των ΔΕΚΟ με τον νόμο 3863/2010 άλλαξαν τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων. Ομως στη συγκεκριμένη περίπτωση - όπως συνέβη και με τον δημόσιο τομέα- από τις αλλαγές δεν θίγονται όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1983 σε οποιοδήποτε Ταμείο.
Στις περιπτώσεις δηλαδή των Ταμείων αυτών, αν κάποιος εργαζόμενος έχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα (πλην ΟΓΑ) πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε δεν επηρεάζεται καθόλου και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με βάση τα όσα ισχύουν για αυτήν την κατηγορία.

Αντίθετα επηρεάζονται όσοι από τους ασφαλισμένους μεταξύ 1983 και 1992 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Πάντως οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πλασματικά έτη (π.χ. για σπουδές, τέκνα) για να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Το «Εθνος - Συντάξεις» παρουσιάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εργαζομένων στη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ και τον ΟΣΕ.
«Κλειδί» η 35ετία για τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ
Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, στα ΕΛΤΑ και στον ΟΣΕ ασφαλίζονται στο ΤΑΠ-ΟΤΕ που έχει συγχωνευθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για την «έξοδο» στη σύνταξη προβλέπονται τα εξής:


Ασφαλισμένοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Στο καθεστώς αυτό υπάγονται όσοι έχουν έστω μία ημέρα ασφάλισης πριν από το 1983. Για τους εν λόγω ασφαλισμένους δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε όρια και χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση.
Κατ' επέκταση δεν μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη, όπως αυτά προβλέπονται στον ν. 3863/2010, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν μόνο παλαιότερες διατάξεις.
Ετσι οι άντρες ασφαλισμένοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της στρατιωτικής τους θητείας, είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους. Στην αντίθετη περίπτωση, ο εν λόγω χρόνος χρησιμοποιείται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης και όχι για συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων.
Ασφαλισμένοι από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Στη μεγάλη τους πλειονότητα επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νόμος 3863/2010.
Αυτό γιατί για τους εν λόγω ασφαλισμένους -εκτός από τις μητέρες ανηλίκων- η θεμελίωση δεν γίνεται με μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, αλλά και με την ταυτόχρονη συνύπαρξη του απαιτούμενου ορίου ηλικίας κάθε φορά.
Ετσι, οι ασφαλισμένοι ακόμη και στην περίπτωση που είχαν συμπληρωμένο τον σχετικό χρόνο στην ασφάλιση του Ταμείου (π.χ. 25 έτη), δεν θεμελιώνουν σχετικό δικαίωμα και εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους σχεδόν η πλήρης ανάπτυξη της αύξησης του ορίου ηλικίας, όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις του νόμου 3863.
Για όσους λοιπόν επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με 35ετία, εκτός αυτής είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη κι αν με εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί κάποιος να συμπληρώσει τα 35 έτη ασφάλισης, χρειάζεται να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του, αν θέλει να θεμελιώσει δικαίωμα με όριο ηλικίας μικρότερο των 60.
Μοναδική εξαίρεση, οι μητέρες ανήλικων τέκνων που θεμελιώνουν σχετικό δικαίωμα μόνο με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου ασφάλισης (25ετία ή 5.500 ημέρες) και συντρέχουσα ανηλικότητα των τέκνων.
Πότε κερδίζουν χρόνια οι νέοι ασφαλισμένοι
Ενιαίες ρυθμίσεις ανεξαρτήτως Ταμείου ισχύουν για τους νέους ασφαλισμένους. Ετσι και όσον αφορά τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ με έναρξη ασφάλισης μετά το 1993, ακόμη και το γεγονός ότι τα Ταμεία τους έχουν διατηρήσει τις καταστατικές τους διατάξεις δεν τους εμποδίζει από το να εμπίπτουν στα ίδια όρια και προϋποθέσεις που έχουν οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι (Δημόσιο, ΙΚΑ κ.ά.). Οπως ήδη αναφέρθηκε, η ένταξη στην κατηγορία των νέων ασφαλισμένων προϋποθέτει η πρώτη ημέρα ασφάλισής τους να είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
Οταν ο ασφαλισμένος έχει εργαστεί πριν από την ημερομηνία αυτή και έχει ασφαλιστεί ακόμη και μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή εργατικό ατύχημα, αυτός ο ασφαλιστικός δεσμός τον εντάσσει στους παλαιούς ασφαλισμένους. Αντίθετα, δεν τον εντάσσει στους παλαιούς ασφαλισμένους η αναγνώριση χρόνου. Σημαντικό για τους νέους ασφαλισμένους είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλασματικά έτη του ν. 3863/2010 για τις ειδικές κατηγορίες όπως οι πολύτεκνοι και οι μητέρες ανηλίκων, παρά μόνο για τη γενική κατηγορία για σύνταξη στα 60 με 40 έτη ασφάλισης.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
 "Εθνος"