Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μνημονίου για τον σιδηρόδρομοΙδού τι αναφέρει το μνημόνιο για τον σιδηρόδρομο.
Η κυβέρνηση μεταφέρει τη μίσθωση των ROSCO (Μονάδα Συντήρησης) και GAIOSE (Real Estate), από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΟΣΕ στο κράτος, και συντάσσει ένα επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. (Νοέμβριος 2012)

Η κυβέρνηση τροποποιεί το νόμο έτσι ώστε το τέλος για την απόκτηση άδειας ή πιστοποιητικό ασφάλειας να μην υπερβαίνει τη μέση ευρωπαϊκή χρέωση. Όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας θα εκδίδονται με απλές και διαφανείς κανόνες και θα έχουν διάρκεια πέντε ετών. (Δεκέμβριος 2012)
Το υλικό που δεν χρησιμοποιείται / χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρεται σε ένα σώμα που το μισθώνει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς (Δεκέμβριος 2012)
Η κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητη αρχή για τη μεταφορά επιβατών με τον σιδηρόδρομο που μπορεί να ζητήσει ανταγωνιστικές προσφορές (Ιανουάριος 2013).
Οι συμβάσεις που συνάπτονται από το 2014 και μετά θα γίνονται μετά από διαγωνισμό. Η Εθνική Αρχή για την Ασφάλεια καθιερώνει την εξέταση των πέντε εξεταστών των μηχανοδηγών σύμφωνα με τον κανονισμό της EE καθώς και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των εξεταστών στο διαδίκτυο. Η αρχή για την ασφάλεια δημοσιεύει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για να αναγνωρίζει το δίπλωμα των οδηγών (Μάρτιος 2013). Η Κυβέρνηση τροποποιεί τη νομοθεσία για την ασφάλεια και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε εταιρείας για την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μηχανοδηγού και εξεταστές. ( Απρίλιος 2013)
 Τα τιμολόγια σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013) και του ΟΑΣΑ (Οκτώβριος 2013) αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25%
Τα εναπομείναντα προβλήματα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα επιλυθούν και, στη συνέχεια η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μεταφερθεί στο ΤΑ1ΠΕΔ προς πώληση (Μάρτιος 2013)