Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ενα εκατομμύριο στο ταμείο του ΟΣΕ από τα καταπατημένα


Της Μαρίας Μόσχου

Η εταιρεία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ αναμένει το «πράσινο φως» της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να προχωρήσει σε «πωλήσεις» δεκάδων τετραγωνικών μέτρων από ανήκουν στον Οργανισμό. Τα μικρά αγροτεμάχια ή κομμάτια γης εντοπίστηκαν από το δορυφορικό σύστημα φωτογράφησης που κατέγραψε την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ.
Βρίσκονται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και το ενδιαφέρον των καταπατητών για να τα αποκτήσουν πλέον νόμιμα έχει κατατεθεί στη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Στελέχη της εταιρείας αναφέρουν ότι βλέπουν θετικά την πώληση αυτών των κομματιών γης καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος να αυξήσουν τα έσοδα του ΟΣΕ και μάλιστα από μικρές εκτάσεις που δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαφορετικά.
Διακανονισμός
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ο «διακανονισμός» με τους καταπατητές αποτελεί συμφέρουσα λύση αν σκεφτεί κανείς την αποτυχία αξιοποίησης των ακινήτων του ΟΣΕ το 2011 καθώς τα ακίνητα που επιχειρήθηκαν να αξιοποιηθούν δεν κατάφεραν να προσελκύσουν προσφορές ανάλογες με τις αντικειμενικές αξίες ή την αξία τους βάσει των λογιστικών προτύπων.
Αυτός ήταν και ο λόγος που η ΓΑΙΑΟΣΕ εγκατέλειψε την προσπάθεια πώλησης ακινήτων και έστρεψε το επενδυτικό του βλέμμα στα φωτοβολταϊκά πάρκα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί με νέο τρόπο την ακίνητη περιουσία του και να αντλήσει έσοδα για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας, ωστόσο, η τύχη των ακίνητών του σε μεγάλο βαθμό μοιάζει με την τύχη των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου που έχουν πέσει «θύματα» καταπατητών. Η χρόνια αδιαφορία των εκάστοτε υπευθύνων του οργανισμού σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιασδήποτε στρατηγικής για την αξιοποίηση της περιουσίας είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα των ακινήτων του να έχει καταπατηθεί. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα τα ακίνητα αυτά προσμετρούνται στην ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ ανεβάζοντας την αξία της, χωρίς όμως στην ουσία να τα εκμεταλλεύεται ο Οργανισμός ή υπάρχουν προοπτικές για άμεση εκμετάλλευση.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ παρά την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία της χώρας και την αυξανόμενη επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς ακινήτων το 2011, κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 2011 διαμορφώθηκε στα 3.716.155 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2010 και τα κέρδη μετά τους φόρους στο 1.168.189 ευρώ, αυξημένο κατά 24%.
Φωτοβολταϊκά

«Φρένο» σε επενδύσεις εκατ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προκειμένου να κινούνται τα τρένα του ΟΣΕ βάζει η καθυστέρηση πληρωμών από το ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Αν και επενδυτές από τη Γερμανία αλλά και την Ελλάδα τόσο από τον κατασκευαστικό όσο και από την αγορά ενέργειας εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 100-120 εκατ. ευρώ ωστόσο, η μη απόδοση των εσόδων του ΟΣΕ από τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα «πάγωσαν» την επένδυση η οποία θα άλλαζε την εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου.

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ, της εταιρείας που εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, από τα δυο φωτοβολταϊκά πάρκα που έχει ήδη κατασκευάσει με ιδία κεφάλαια δαπανώντας περίπου 2,5 εκατ. ο ΛΑΓΗΕ δεν έχει καταβάλλει περίπου 200.000 ευρώ. Ειδικότερα η εταιρεία έχει πάρει περίπου 60.000 ευρώ ανατρέποντας τον οικονομικό προϋπολογισμό της ΓΑΙΑΟΣΕ η οποία περιμένει έσοδα περίπου 800.000 ευρώ από τα δύο πάρκα που λειτουργεί ήδη. Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει καταρτίσει μελέτη η οποία προβλέπει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλα τα πρανή σημεία του δικτύου αλλά και στις γέφυρες cut & cover που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς ηλεκτρικούς οι οποίοι θα διοχετεύουν ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο.
Δίκτυο

Σήμερα το δίκτυο του ΟΣΕ είναι ηλεκτροκίνητο από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι τμήμα της ηλεκτροκίνησης των τρένων να γίνεται με παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάρκα που θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα πενταετίας. Το σχέδιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στον ΟΣΕ καθώς μέχρι σήμερα τα τρένα πληρώνουν στη ΔΕΗ για τη χρήση ηλεκτρικού σε κάθε σταθμό βάσης και μάλιστα σε περίπτωση που ο σταθμός ξεπεράσει το όριο των Watt που αναγράφονται στη σύμβαση η τιμή του ρεύματος υπερδιπλασιάζεται. Η σχετική μελέτη της ΓΑΙΑΟΣΕ εντόπισε εκτάσεις 2.600 στρεμμ. κατάλληλες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127 MW, ενώ είναι πιθανή η δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον 125 ΜW σε εκτάσεις 2.500 στρεμμάτων.

Ο «διακανονισμός» με τους καταπατητές αποτελεί συμφέρουσα λύση, αν σκεφτεί κανείς την αποτυχία αξιοποίησης των ακινήτων του ΟΣΕ το 2011 καθώς τα ακίνητα που επιχειρήθηκαν να αξιοποιηθούν δεν κατάφεραν να προσελκύσουν προσφορές ανάλογες με τις αντικειμενικές αξίες
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πώληση τριών θυγατρικών

Στις αρχές Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των τριών θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού και ειδικότερα των:
ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Σκοπός των παραπάνω εταιρειών είναι ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 16,7 ΜW (και όχι 32 ΜW όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί) , σε 27 ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι οι υποψήφιοι επενδυτές να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και χρηματοοικονομική ικανότητα υλοποίησης αντίστοιχων επενδύσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη. Οι θυγατρικές που τίθενται προς πώληση έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες παραγωγής από τη ΡΑΕ και έχουν προωθήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Ειδικότερα, οι τρεις θυγατρικές έχουν λάβει από τη ΡΑΕ άδειες για ανάπτυξη 9 μονάδων με ισχύ περίπου 20 μεγαβάτ. Οι άδειες αφορούν:
Μια μονάδα με ισχύ 1,99 μεγαβάτ στη Βοιωτία.
Πέντε μονάδες με ισχύ περίπου 12 μεγαβάτ στην Καρδίτσα.
Τρεις μονάδες με ισχύ περίπου 6 μεγαβάτ στη Λάρισα, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Σύμφωνα με τα σχέδια της θυγατρικής του ΟΣΕ προβλέπεται η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη των μονάδων μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου έως και του 100% των εταιρειών, προκειμένου να ενισχύσει τα έσοδά της.