Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Η ΕΤΑΑ αναζητά σύμβουλο για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας των Σιδηροδρόμων της ΠΓΔΜ


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δήλωσε ότι αναζητά ένα σύμβουλο για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ενέργειας των κρατικών σιδηροδρόμων της ΠΓΔΜ.
Η ανάθεση είναι μέρος ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου της ΕΤΑΑ για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Kumanovo και Beljakovce, που αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII, όπως δήλωσε η ΕΤΑΑ.