Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Τα δικαιώματα των επιβατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάνουν ή ετοιμάζονται να κάνουν τις διακοπές τους, κάτι που συνήθως σημαίνει ότι είναι και επιβάτες, αεροπλάνων, πλοίων, τρένων ή και λεωφορείων. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι έχουν και δικαιώματα έστω και αν πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν. Γι αυτό το ΕΚ με έκθεση του ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Georges Bach (Λουξεμβούργο), θέλει και να ενισχύσει τα δικαιώματα αυτά και κυρίως, να ενισχύσει το δικαίωμά τους να τα... ξέρουν.

«Ο επιβάτης πρέπει να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του, όταν κάνει κράτηση και όταν ταξιδεύει, Οι ναύλοι πρέπει να είναι πιο διαφανείς και να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση στη διάρκεια του ταξιδιού» εξηγεί ο Georges Bach, που έχει καταθέσει έκθεσή του χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα για το θέμα.

Βασικά προβλήματα
Για τον Bach, μετά και από μικρή έρευνα που έκανε στο ίδιο το ΕΚ, τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν ο επιβάτης χάνει το αεροπλάνο.

Άλλα προβλήματα που εντοπίζει είναι η απώλεια αποσκευών, η έλλειψη ενημέρωσης, τα προβλήματα με τις αποσκευές, εκείνα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και η ασάφεια στις τιμές στις κρατήσεις από το ίντερνετ. Σημειώνει μάλιστα ότι ο ένας στους τέσσερις επιβάτες αεροπλάνου και ο ένας στους έξι επιβάτες τρένου δεν λαμβάνει απάντηση όταν υποβάλλει ερωτήσεις.

Πολύπλοκα δικαιώματα
Τα δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες περιέχονται σε σειρά κανονισμών της Ένωσης και αναλόγως του μέσου μεταφοράς, διαφέρουν ως προς την κάλυψη ή την αποζημίωση που παρέχουν στον επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου.

Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τον πλήρη κατάλογο των δικαιωμάτων για να διευκολύνει την επιβολή τους, αλλά για τον Bach εκείνο που χρειάζεται είναι να συγκεντρωθούν σε μία και μόνο νομοθετική διάταξη. Τούτο έστω κι αν πάρει 5 – 10 χρόνια, καθώς μεταξύ άλλων υπάρχουν ακόμα ουσιαστικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και ορισμένα από τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, όπως εξηγεί ο ίδιος. Υπενθυμίζει έτσι ότι για τους επιβάτες πλοίων και λεωφορείων, ορισμένα δικαιώματα θα τεθούν σε ισχύ τον Δεκέμβριο φέτος και τον προσεχή Μάρτιο αντίστοιχα.

Επόμενα βήματα
Η έκθεση Bach θα ψηφισθεί από την επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ τον Σεπτέμβριο και από την ολομέλεια τον Οκτώβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2013 με στόχο να κλείσουν όσα «παραθυράκια» υπάρχουν ακόμα.