Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Ν. Ιωαννίδης, ΓΑΙΑΟΣΕ: Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα άρουν τα εμπόδια στις επενδύσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, Νίκος Ιωαννίδης, διευθύνων σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

H ΓΑΙΑΟΣΕ τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια πορεία με πιο δυναμικές ενέργειες και πρακτικές που λίγο θυμίζουν το κακό Δημόσιο που όλοι κατακρίνουν. Μήπως τελικά το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να δεχθεί ανεξάρτητες εταιρίες του Δημοσίου;
«Τα τελευταία χρόνια κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να βρούμε ένα χρήσιμο, σύγχρονο και ρεαλιστικό ρόλο για την εταιρία στο πλαίσιο των διαρκώς μεταβαλλόμενων και πολλές φορές άδικων συνθηκών, αλλά και των υψηλών δυνατοτήτων που έχουν τα στελέχη μας. Το αποτέλεσμα είναι μια μικρή, ευέλικτη εταιρία (απασχολεί μόλις 17 άτομα) που διαχειρίζεται προκλήσεις και αναπτύσσει προοπτικές χωρίς να επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον ΟΣΕ, ενώ πετυχαίνει να είναι κερδοφόρα.

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι σαν τη ΓΑΙΑΟΣΕ υπάρχουν πολλοί οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που, όπως λέτε, λίγο θυμίζουν το κακό Δημόσιο που όλοι κατακρίνουν. Οργανισμοί που είναι πολλοί περισσότεροι απ'Α όσοι νομίζουμε και που δυστυχώς δεν αναδεικνύουμε, μολονότι αντανακλούν στελέχη υψηλής κατάρτισης, προσφοράς, συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα έχει ήδη αποδεχθεί την ανάγκη ανεξάρτητων εταιριών από τα όποια βαρίδια».

Πιστεύετε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει επενδύτες;

«Εδώ και δύο χρόνια στη ΓΑΙΑΟΣΕ έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα χαρτοφυλάκιο μέσα από το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαχειριζόμαστε, με ρεαλιστικά έργα ουσίας που να απαντούν στις αυριανές τάσεις και ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς στην οποία ζούμε. Την ίδια στιγμή γίνονται προσπάθειες marketing για την Ελλάδα, αφού καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αρνητικά στερεότυπα για τη χώρα μας που δεν έχουν σχέση με τα έργα μας. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής κρίσης και δομικών αλλαγών στη χώρα μας οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο διεθνής ανταγωνισμός έχει ξεπεράσει τα μεγέθη και τις πρακτικές που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που οφείλουμε να τα κεφαλαιοποιήσουμε ώστε να είναι χρήσιμα. Οφείλουμε να τα αποδεσμεύσουμε από αγκυλώσεις και πρακτικές του χθες. Πιστεύω ότι ήδη το κάνουμε και παράλληλα με διαρθρωτικές αλλαγές που άρουν τα εμπόδια στις επενδύσεις μπορούμε ακόμη καλύτερα».

Πολλά λέγονται σχετικά με το ότι θα «ξεπουληθεί» η δημόσια περιουσία…

«Στη ΓΑΙΑΟΣΕ έχουμε δείξει κατ'Α επανάληψη ότι πρώτα διασφαλίζουμε την αξία της περιουσίας μας και μετά συζητάμε. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι η αξία της περιουσίας μας σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Μπορεί να μη μας αρέσει, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο όπου η τρέχουσα χρηματοοικονομική και δημοσιο-οικονομική συγκυρία καθιστά τη χρηματοδότηση επενδύσεων τις περισσότερες φορές ανυπέρβλητη πρόκληση. Ως εκ τούτου το επιθυμητό ή και αναγκαίο προσδοκώμενο όφελος αντικαθίσταται από το βέλτιστο υπό τις τρέχουσες συνθήκες».

Τι κάνει λοιπόν η ΓΑΙAΟΣΕ για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων;

«Υπό αυτές τις τρέχουσες συνθήκες και γνωρίζοντας ότι ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας μας με πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων δεν μπορεί να αποφέρει επιθυμητά αλλά και αποδεκτά αποτελέσματα, επιλέξαμε στη ΓΑΙΑΟΣΕ να ακολουθήσουμε δύο παράλληλους δρόμους. Ο πρώτος σχετίζεται με την κατά το μέγιστο δυνατόν ενίσχυση των υπό πώληση/μίσθωση έργων μας με στοιχεία που τα κάνουν ανταγωνιστικά και σύγχρονα.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την αναζήτηση εναλλακτικών προοπτικών από την ενεργειακή αξιοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου μας μέσω των ΑΠΕ. Σε αυτό το πεδίο η ΓΑΙΑΟΣΕ πρωτοπόρησε μέσα από την πλήρη χαρτογράφηση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου της αναφορικά με τις προοπτικές ενεργειακής αξιοποίησης, κάτι που μας επέτρεψε να έχουμε στη διάθεση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επενδυτών μια σημαντική γκάμα από επιλογές. Ήδη έχουμε προωθήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων περίπου 32 ΜW μέσω τριών θυγατρικών εταιριών ειδικού σκοπού, ενώ πρόσφατα εγκαινιάσαμε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη κτιρίου στην Αττική, ισχύος 1 MW, το οποίο θα ενισχύσει την εταιρία μας με ετήσια έσοδα άνω των 550.000 και το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν εκτάσεις περίπου 2.600 στρεμμάτων γηπέδων και κτιρίων που έχουν τεκμηριωμένα κριθεί κατάλληλες για την εγκατάσταση φ/β συστημάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127 MW, οι οποίες και είναι στη διάθεση ιδιωτών επενδυτών που θα καταθέσουν προτάσεις εκμετάλλευσης στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες για την εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την εγκατάσταση άνω των 24 MW σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ».
Express.gr