Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μίσθωση οικίας και ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή του Πλαταμώνα

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. επαναπροκηρύσσει προς μίσθωση για πέντε (5) έτη στην περιοχή του Πλαταμώνα διώροφη οικία εμβαδού ισογείου 62,55 τμ και ορόφου 62,55 τμ με βεράντα 180 τμ και ημιυπαίθριο χώρο 36 τμ καθώς και περιβάλλοντα χώρο 5.500 τμ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «Μίσθωση οικίας και ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή του Πλαταμώνα», έως και την Τετάρτη 04η Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.
Φάκελοι που δεν θα είναι σφραγισμένοι και δεν θα αναγράφουν την παραπάνω ένδειξη δεν θα γίνονται δεκτοί από την επιτροπή του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού παρουσία των ενδιαφερομένων, την Τετάρτη 04η Ιουλίου και ώρα 14:30.
Ο διαγωνισμός θα κατοχυρωθεί στην πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά που θα αποσταλεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο και τον κ. Διαμαντάκη Βασίλη στο 6932522305
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558