Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

ΕΟΠΥΥ Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως γυναικολογικές, καρδιολογικές, μικροβιολογικές ή εμβολιασμούς, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.


 Της Νικολέττας Μπούκα

Είναι αυτή μια θετική εξέλιξη για τους 9.500.000 ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που τόσες επικρίσεις έχει δεχτεί από γιατρούς και φαρμακοποιούς για τις δυσλειτουργίες του, ενώ ταυτόχρονα βουλιάζει στα χρέη.
Σύμφωνα με απόφαση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Κυριάκου Σουλιώτη, «οι αναφερόμενες στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις που απαιτούνται και αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων παρέχονται στους δικαιούχους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ δωρεάν (χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου) στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί κάποιος στις εξετάσεις αυτές είναι η έκδοση ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου παραπεμπτικού από γιατρούς των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) αλλά και γιατρούς συμβεβλημένους με τον φορέα. Τις εξετάσεις θα μπορούν στη συνέχεια να τις κάνουν και σε μονάδες του φορέα και σε συμβεβλημένους γιατρούς δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή. Σε περίπτωση, όμως, που ένας ασθενής επιλέξει μη συμβεβλημένο γιατρό, τότε θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του τις εξετάσεις.
Δωρεάν είναι και οι εμβολιασμοί, οι οποία γίνονται στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, στις Μονάδες Υγείας, στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων (στις περιπτώσεις που διαθέτουν αντίστοιχα ιατρεία εμβολιασμών) ή στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς. Η προμήθεια των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να απαιτείται συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αγορά τους.
Δωρεάν γίνονται και οι εξετάσεις και πράξεις προγεννητικού ελέγχου, οι έλεγχοι για την πρώιμη διάγνωση των καρκίνων μαστού, τραχήλου της μήτρας, προστάτη και παχέος εντέρου, καθώς και οι εξετάσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών. Για τη διενέργεια των συγκεκριμένων εξετάσεων και πράξεων που πραγματοποιούνται είτε σε εργαστήρια του οργανισμού είτε σε κρατικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία είτε σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια δεν απαιτείται η οικονομική συμμετοχή του ασθενούς.
Στην ίδια απόφαση, πάντως, επισημαίνεται ότι «η άσκοπη και επαναλαμβανόμενη παραπομπή των ασφαλισμένων για προληπτικές εξετάσεις δίνει το δικαίωμα στον οργανισμό να επιβάλει κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».