Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην δυτική πλευρά του Νέου Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης .

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση και χρήση διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 40 θέσεων που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του ΝΕΣΘ 
( μεταξύ τερματικού σταθμού ΟΑΣΘ και Ι.Ν. Αγίων Πάντων)Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σεκλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν.Ε.Σ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έως και την 17 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00μ.μ..
Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 17 Μαΐου 2012 και ώρα 14:30μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Διαμαντάκη Βασίλειο.
Τηλέφωνο: 2310500031, Fax: 2310500032,  Email: vas.diamantakis@gaiaose.gr