Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Τρένο εναντίον CO2 στις παγκόσμιες μεταφορές

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 365 τόνους θα εφαρμόσει ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς εμπορευμάτων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το τρένο.

Εως και 50 τοις εκατό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός προϊόντος παράγεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Η Deutsche Post DHL θα χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό δίκτυο για να μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια από τη Βρέμη στους τερματικούς σταθμούς των διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών στο Αμβούργο και το Μπερμερχάβεν.
Μέχρι τώρα τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονταν οδικά στους διάφορους τερματικούς σταθμούς για θαλάσσιες μεταφορές.
Η εταιρεία μεταφορών θα εφαρμόσει το πρόγραμμα GOGREEN πετυχαίνοντας μείωση 365 τόνων CO2, ετησίως.
Οι εγκαταστάσεις αναδιανομής εμπορευματοκιβωτίων στη Βρέμη, είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μεταφόρτωσης για θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη.
Περίπου 7.500 εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται στους σταθμούς των διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών κάθε χρόνο.
Η DHL αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές αντί των οδικών, αφού πρώτα δοκίμασε την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Ο Δρ. Jürgen Klenner, Αντιπρόεδρος, DHL Global Forwarding Γερμανίας, στο Τμήμα Στρατηγικής & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού δήλωσε πως μαζί με τις ναυτιλιακές εταιρείες, θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον για διαδικασίες logistics στο μέλλον.

Ο στόχος κλιματικής προστασίας   που έχει θέσει η ίδια η Deutsche Post DHL, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εκπομπών άνθρακα -των δικών της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των υπεργολάβων της στις μεταφορές- κατά 30 τοις εκατό μέχρι το 2020.