Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Στην Κοπεγχάγη. Υπογράφηκε μνημόνιο σιδηροδρομικής συνεργασίας

 Πρόσθετα μέτρα για να «διευκολύνει» την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Υποδομής  έχει συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον σιδηροδρομικό τομέα, με την υπογραφή ενός μνημονίου περαιτέρω συνεργασίας, στην Κοπεγχάγη στις 16 Απριλίου.

Η υπογραφή αποτελεί μέρος μιας εκδήλωσης που οργάνωσε η δανική προεδρία της ΕΕ, από κοινού υπό την προεδρία του υπουργού Μεταφορών της Δανίας Henrik Dam Kristensen και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών κ. Siim Kallas. Οι υπογράφοντες το υπόμνημα είναι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, CER ενώσεις σιδηροδρομικών, UIC, UNIFE, ΕΙΜ και ERFA συν το GSM-R Industry Group.
Βασιζόμενη σε μια προηγούμενη  συμφωνίας που υπεγράφη το 2008, η νέα συμφωνία αναγνωρίζει ότι το ERTMS έχει γίνει «ένα παγκόσμιο πρότυπο», και υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης κοινών προδιαγραφών. Προβλέπει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που να διευκολύνει τη μελλοντική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και την ανάγκη να διασφαλιστεί η σταθερότητα των προδιαγραφών.
Άλλες πτυχές που καλύπτονται από το μνημόνιο περιλαμβάνει τεχνική εναρμόνιση, τη δοκιμή, την πιστοποίηση και διαδικασίες εγκρίσεων. Το μνημόνιο απευθύνει επίσης έκκληση για «ισχυρά μέτρα πολιτικής για να ενθαρρυνθεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του συστήματος στα νέα  διαλειτουργικά πρότυπα.