Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Αδέσποτο άρθρο προκαλεί αναστάτωση στους σιδηροδρομικούς

Ένα άρθρο από το πουθενά  στο σχέδιο νόμου του κ. Κουτρουμάνη προκαλεί ευλόγα αναστάτωση και ερωτηματικά  στους σιδηροδρομικούς, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση για την σκοπιμότητα αυτού του άρθρου.  Ειδικότερα το άρθρο στο σχέδιο νόμου αναφέρει:


                                             Άρθρο 17
   Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση του προσωπικού του ΟΣΕ
1. Από τη δημοσίευση του  νόμου αυτού το τακτικό προσωπικό του ΟΣΕ υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΕΚ.
"Σ.Ν": Το θέμα το παρακολουθούμε και ότι νεότερο θα το αναρτήσουμε