Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Το ΟΕΚ Καταργήθηκε αλλά οι κρατήσεις μένουν

Στο σχέδιο Νόμου που κατέθεσε στην βουλή ο κ. Κουτρουμάνης, όπως γράψαμε και προ ημερών, υπάρχει άρθρο στο οποίο αναφέρει ότι το τακτικό προσωπικό του ΟΣΕ υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΕΚ. Διαβάστε τι γράφει η αιτιολογική έκθεση για αυτό το άρθρο
                                       Άρθρο 10

Με το άρθρο 14 παρ.8 του ΝΔ 674/1970 (ΦΕΚ Α' 192/19-9-1970) «Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β Δ. 532/1972 (ΦΕΚ Α' 161/11-9-1972) προβλέφθηκε η εξαίρεση από την ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του ΟΣΕ από την ασφάλιση ανεργίας καθώς και από τη συμμετοχή εις την παροχή εργατικών κατοικιών απαλλασσομένου τούτου και του ΟΣΕ των αντίστοιχων εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.
Στη συνέχεια, τα παραπάνω πρόσωπα υπήχθησαν και στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ενώ παρέμεινε η εξαίρεσή τους από τον ΟΕΚ.
Με την προτεινόμενη διάταξη, προς το σκοπό της κατάργησης των διαφοροποιήσεων στην υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς των οργανισμών τις εισφορές των οποίων συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών ασφάλισης, προβλέπεται η υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του ΟΣΕ στην ασφάλιση του ΟΕΚ.