Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

PSI και δάνεια ΔΕΚΟ αυξάνουν τις ζημιές για τις τράπεζες

Η ψήφιση του μνημονίου, ανοίγει το δρόμο υλοποίησης του PSI + για το κούρεμα των ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, οριστικοποιώντας ταυτόχρονα και τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών από τις ζημίες που θα εγγράψουν οι οποίες διαμορφώνονται περί το 70%.

Το Σαββατοκύριακο οριστικοποιήθηκε επίσης η ένταξη στο πρόγραμμα του PSI και των δανείων των τεσσάρων προβληματικών ΔΕΚΟ (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΕΑΣ και ΕΑΒ) συνολικού ύψους 11 δις ευρώ, που αντιστοιχούν σε πρόσθετη επίπτωση (ζημία) ύψους 7,7 δις ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες. Για να υπολογισθεί το ακριβές ύψος των κεφαλαίων που θα χρειασθεί κάθε τράπεζα, θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ελέγχου που διενήργησε η Black Rock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών.