Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Αύριο στο ΕΚΘ θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων του ΣΣΒΕ

Ο Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος αύριο και ώρα 8.30 το πρωί θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του, σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός ΣΣΒΕ.
2. Πρόγραμμα Δράσης ΣΣΒΕ έτους 2012.
3. Οικονομικά ΣΣΒΕ (Απολογισμός-Ισολογισμός-Προϋπολογισμός).
4. Οικονομικά Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας μελών του ΣΣΒΕ
(Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός).