Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Μεταταγμένος σιδηροδρομικός επισημαίνει ασφαλιστικά προβλήματα που αντιμετώπισε


Με επιστολή του στα «Σ.Ν» μεταταγμένος σιδηροδρομικός επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την αναζήτηση των χρόνων ασφάλισης του. Ειδικότερα αναφέρει: «Είμαι μεταταγμένος και υποψήφιος για την εφεδρεία. Ζήτησα βεβαίωση χρόνων ασφάλισης από το ΤΑΠΟΤΕ και μου είπαν ότι είμαι ασφαλισμένος στο ταμείο μέχρι της 31/7/2008 από εκεί και μετά να απευθυνθώ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ όπως και έκανα. Τότε διαπίστωσα ότι ο ΟΣΕ δεν έχει καταβάλει εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2009 έως 30/4/2011 με αποτέλεσμα να εμφανίζομαι σαν μην δούλευα στον Οργανισμό ενώ μου έκαναν κανονικά κρατήσεις».
«Σ.Ν» Δεν γνωρίζουμε αν αυτό έχει συμβεί και σε άλλους μεταταγμένους σιδηροδρομικούς και πια ήταν λύση που δόθηκε.