Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα από την χιονισμένη Ευρώπη