Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Δρομολόγια προαστιακού της 25ης και 26ης Δεκεμβρίου 2011 και 1η Ιανουαρίου 2012


Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Ώρες: 6.40, 8.00, 10.22, 12.58, 15.37, 16.17, 18.37, και 20.45.
Λάρισα – Θεσσαλονίκη ώρες: 6.00, 8.30, 9.41, 10.46, 12.52, 17.38, 19.00, και 21.09.
Τα δρομολόγια με κόκκινο είναι απλά τρένα