Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Εκμίσθωση ακινήτου εντός του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει προς μίσθωση κατάστημα 20τ.μ. και αποθηκευτικό χώρο 9,52τ.μ. που βρίσκεται εντός του Νέου Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (δεξιά της κεντρικής εισόδου του σταθμού) για επαγγελματική χρήση.Προσφορές αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λιοσίων 301, Αθήνα, ΤΚ 10445 έως τη Δευτέρα 21η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 16:00μ.μ.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Ε. Σφυρή Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, esfiri@gaiaose.gr