Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Ξεκίνησαν οι ειδοποιήσεις για την Εργασιακή εφεδρεία στο ΟΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες ειδοποιήσεις για το προσωπικό που εργάζεται στο σιδηρόδρομο και ανήκει στην κατηγορία με τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για την εργασιακή εφεδρεία έχουν ξεκινήσει.  Μέχρι της 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν σταλεί, μέσω των γραμματειών, οι δηλώσεις στις οποίες θα αναφέρουν τον χρόνο πραγματικής συνταξιοδοτικής εργασίας και την ηλικία.
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδοποιήσεις είναι ατομικές και γίνονται είτε με επιστολές είτε τηλεφωνικές.
Όπως είναι γνωστό πριν λίγες ημέρες εστάλη στις ΔΕΚΟ η εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου ώστε μέχρι τις 25 Νοεμβρίου να ετοιμαστούν οι κατάλογοι με το προσωπικό που τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας.
Η εγκύκλιος αναφέρει ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θα συνεχίζει να λαμβάνει για δώδεκα μήνες ή και για εικοσιτέσσερις μήνες ανάλογα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού. Επιπλέον για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο.
Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Ουσιαστικά η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας είναι προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.