Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Προτάσεις του δήμου Κοζάνης για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού

Τη λειτουργία μουσείου τρένων, την επανάχρηση παλαιών βαγονιών του ΟΣΕ και τη δημιουργία ενός δικτύου από πορείες, προσβάσεις και συλλογικούς χώρους - κόμβους προτείνει ο δήμος Κοζάνης στον ΟΣΕ.
Με σχετικό έγγραφο που έστειλε στον Οργανισμό, ο δήμος επισημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος και οι σταθμοί σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία του αστικού κέντρου, η δε πολεοδομία και χωροταξία πραγματοποιείται με δεδομένη την ύπαρξή τους.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνάντηση του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα με εκπροσώπους του ΟΣΕ, περιλαμβάνονται η επανάχρηση παλαιών βαγονιών φιλοξενώντας θεματικούς χώρους αλλά και η χρησιμοποίηση του κτιρίου της αποθήκης εμπορευμάτων ως χώρου όπου θα εκτίθενται ατμήλατες μηχανές, ντιζελάμαξες, εικόνες, φωτογραφίες, διάφοροι χάρτες κ.α.