Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ

Σε ανακοίνωση της η Ενωση των μηχανοδηγών για την εργασιακή εφεδρεία  αναφέρει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΕ ομόφωνα αποφάσισε και καλεί τα μέλη να μην υπογράψουν καμία υπεύθυνη δήλωση που αφορά στοιχεία ασφαλιστικά με θέμα την εργασιακή εφεδρεία».