Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ομόφωνα αποφάσισε και καλεί τα μέλη να μην υπογράψουν καμία υπεύθυνη δήλωση που αφορά στοιχεία ασφαλιστικά με θέμα την εργασιακή εφεδρεία.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας
Μπαλτουμάς Κ.            Κλάψης Νεκτάριος