Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Ψηφίστηκε σήμερα η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων υπονομεύοντας την ασφάλεια των μεταφορών και τα δικαιώματα εργαζομένων και επιβατών


 Νίκος Χουντής: "Η Αριστερά αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων"
Ψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευθύνη των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων, η Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.
Παρά τις έντονες ενστάσεις της Αριστεράς και των Συνδικάτων, υπερψηφίστηκε η Έκθεση της Ιταλίδας σοσιαλίστριας Debora Serracchianni, υπονομεύοντας έτσι τον δημόσιο χαρακτήρα των σιδηροδρόμων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των χρηστών καθώς και την ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοσκοπία.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, αιτιολόγησε την αρνητική του ψήφο λέγοντας τα εξής:
«Η Έκθεση ανοίγει τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων με βαρύτατες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και τα δικαιώματα των επιβατών. Η Έκθεση συντάσσεται με τις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες λογικές και βάζει ως προτεραιότητα το κέρδος, ξεχνώντας ότι τα κράτη είναι αυτά που έχουν χρηματοδοτήσει όλες τις υπάρχουσες υποδομές και ότι η ποιοτική και ασφαλής μετακίνηση είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Προωθείται η περαιτέρω, σχεδόν υποχρεωτική πλέον για όλα τα Κράτη Μέλη, απελευθέρωση του τομέα των σιδηροδρόμων και ο επιπλέον διαχωρισμός των υπηρεσιών, της λειτουργίας και της συντήρησης. Κατακερματίζεται έτσι η έννοια ενός ολοκληρωμένου και ασφαλούς συστήματος μεταφορών και ενισχύεται η λογική και οι πρακτικές της υπεργολαβίας με αποτέλεσμα να υπονομεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των επιβατών αλλά και τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά μέτρα ασφάλειας. Οι τροπολογίες της ευρωομάδας της Αριστεράς, που υπερασπίζονταν τον δημόσιο χαρακτήρα του σιδηροδρομικού τομέα και την προτεραιότητα της ασφάλειας έναντι του κέρδους, καταψηφίστηκαν από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες δίνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερο έδαφος στην κερδοσκοπία ιδιωτικών ομίλων και την καταστρατήγηση δικαιωμάτων εργαζομένων και επιβατών».