Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Στη δημοσιότητα η διευκρινιστική εγκύκλιος

Ποιοι και με ποια κριτήρια μπαίνουν σε εφεδρεία
Η συνύπαρξη δύο προϋποθέσεων, του ηλικιακού και του χρόνου που απομένει για την κάλυψη 35 ετών ασφάλισης, θα πρέπει να συντρέχουν για να τεθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου σε εργασιακή εφεδρεία.Τις διευκρινίσεις με τις οποίες θα τίθενται οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε καθεστώς εφεδρείας μέχρι το 2013 έδωσε στη δημοσιότητα με σχετική εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο που εξεδόθη με την διαδικασία του επείγοντος, ξεκαθαρίζεται ότι η συνύπαρξη των δύο προϋποθέσεων (δύο έτη απόσταση από τα 35 έτη ασφάλισης και από το όριο ηλικίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο), είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η διαδικασία της εφεδρείας.Ταυτοχρόνως στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας, αποχωρούν άμεσα – «λύεται η σχέση εργασίας αυτοδικαίως», όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά –ανεξαρτήτως από εάν οι εργαζόμενοι επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους.
Στην εγκύκλιο παρατίθενται και τα όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ταμείων ΙΚΑ, ειδικών ταμείων, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί τύπου) και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί), προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας από τις δημόσιες υπηρεσίες.