Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Στον αέρα η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας - Ρίου

Αυτό συμπεραίνει ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Μιχάλης Μπεκίρης
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Μιχάλης Μπεκίρης σημειώνει τα παρακάτω: "Ένα ακόμη δείγμα της στασιμότητας, λογω έλλειψης χρηματοδότησης, αποτελεί το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως την Πάτρα.
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει η τοποθέτηση του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης.
Η απάντηση αφού παραθέτει τα στοιχεία του έργου για το εν λογω τμήμα με τις σχετικές καθυστερήσεις επεσήμανε ότι η εξασφάλιση της πίστωσης της κατασκευής του έργου της νέας γραμμής από το Ρίο έως την Πάτρα και εν συνεχεία προς Πύργο, θα αναζητηθεί μετά την ωρίμανση και έγκριση των οριστικών μελετών από όπου θα προκύψει και το ακριβές κόστος του έργου.
Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε απόσπασμα από την απάντηση του Αρμοδίου Υφυπουργού κου Μαγκριώτη η οποία έχει ως εξής :«Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 205804/3.10.2011 ενημερωτικό έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την υπ' αριθμ. ΠΑΒ-8017/20.9.2011 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Προκειμένου να γίνει η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας απαιτείται πριν η ολοκλήρωση της γραμμής από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέχρι την περιοχή της Ροδοδάφνης και δρομολογείται και η δημοπράτηση κατασκευής μέχρι το Ρίο.
Όσον αφορά την περιοχή της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα από Χ.Θ. 113+000 (περιοχή Ρίου) έως Χ.Θ. 126+400 (περιοχή νέου ΣΣ Αγ. Διονυσίου) έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κήρυξης των απαλλοτριώσεων του εν λογω τμήματος, ενώ όσον αφορά το τμήμα από Χ.Θ. 126+400 (περιοχή νέου ΣΣ Αγ. Διονυσίου)_έως Χ.Θ. 132+000 (Συναρμογή με υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο) εχει εγκριθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ, υπ' αριθμ. πρωτ. 108592/07-10-2008), ενώ έχει κατατεθεί από τον Οκτώβριο του 2010 στην ΕΥΠΕ και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου, προς έκδοση των αντιστοίχων Περιβαλλοντικών Όρων.
Μετά την έκδοση της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων θα προωθηθούν προς ολοκλήρωση και οι υπολειπόμενες μελέτες.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εξασφάλιση της πίστωσης της κατασκευής του έργου της νέας γραμμής από το Ρίο έως την Πάτρα και εν συνεχεία προς Πύργο, θα αναζητηθεί μετά την ωρίμανση και έγκριση των οριστικών μελετών από όπου θα προκύψει και το ακριβές κόστος του έργου.
Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας ολοκλήρωσης της σιδηροδρομικής γραμμής και της σύνδεσής της με τον Νέο Λιμένα Πατρών για την επίτευξη της αύξησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, της εξασφάλισης της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Πύργο - Ολυμπία και Καλαμάτα και της δυνατότητας λειτουργίας συγχρόνου ηλεκτροκινούμενου προαστιακού στην πόλη της Πάτρας, εξετάζεται η δυνατότητα προσωρινής λύσης με κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής για το τμήμα από Ρίο έως Ν.Λ. Πατρών, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι απαιτούμενοι πόροι.»
Bestnews