Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Σ.Ε.Κ


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι.
Μετά τη δημοσιοποίηση του ν. 4024/11, στην ημερήσια διάταξη είναι το ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας και της εφαρμογής του νέου Μισθολογίου. Για την εφεδρεία έχουμε ήδη εκφράσει την άποψη μας. Είναι ένα μέτρο διάλυσης των πάντων από τη δουλική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να ικανοποιηθούν οι νταβατζηδες αδιαφορώντας για τις συνέπειες, από την εφαρμογή του μέτρου. Ειδικότερα για τον ΟΣΕ, η εφεδρεία θα τον οδηγήσει στο απόλυτο ξεχαρβάλωμα.
Όταν μέσα στο 2011 εκδιώχθηκαν κακήν-κακώς 1700 εργαζόμενοι, που αθροιζόμενοι με τις συνταξιοδοτήσεις δίνουν μειώσεις προσωπικού 30% και πλέον, είναι παράλογο να ζητάνε άλλη μια μείωση 10% μέσω της εργασιακής εφεδρείας.
Η κατάργηση της εφεδρείας δεν είναι απλά αίτημα διασφάλισης των εργαζομένων αλλά αίτημα για τη διασφάλιση της στοιχειώδους ασφάλειας του τρένου και ως τέτοιο  πρέπει να προβληθεί και να διεκδικηθεί.

Νέο ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.

Σχετικά με το νέο Μισθολόγιο θα πρέπει να είναι καθαρό ότι οι ΔΕΚΟ δεν εντάσσονται απευθείας σε αυτό. Για τις ΔΕΚΟ και επομένως και για τον ΟΣΕ, έχει εφαρμογή το άρθρο 31 του Ν.4024. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, διατηρείται το σημερινό Μισθολογικό σύστημα και γίνονται μειώσεις τόσες ώστε, οι μισθοί κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας να εξομοιωθούν με την αντίστοιχη εκπαιδευτική κατηγορία του Δημοσίου.
Το «κουμπί» του άρθρου 31 είναι η παράγραφος 4 που ορίζει ότι «το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, και αμοιβών, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 1900 € το μήνα.
Με βάση τα μισθολογικά στοιχεία, σήμερα ο μέσος μισθός είναι περίπου 1960€ και δεν υπάρχει κανένας λόγος περαιτέρω μειώσεων των μισθών των σιδηροδρομικών. Αυτό συνέβη μετά τις μειώσεις του Ν.3899/10 που ισχύουν από 1.1.2011, μειώσεις που αφορούν μόνο τις ΔΕΚΟ που παίρνουν χρηματοδότηση από το κράτος πλέον του 50% (δηλαδή τον ΟΣΕ) και δεν έχουν εφαρμογή στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ ούτε στο Δημόσιο Τομέα.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι.

Εάν ο μισθός των σιδηροδρομικών αντιστοιχηθεί με το μισθό του νέου Μισθολογίου θα υποστεί μια νέα πτώση από 25% και πάνω. Οι καθαρές αποδοχές της Υ.Ε. από τα 26 έως τα 35 έτη θα κυμανθούν από 800 έως 870 € (!!!), ενώ της Μ.Ε, πάλι με 26-35 έτη θα κυμανθούν από 1000 έως 1060€ (!!!). (Δεν συμπεριλαμβάνονται τα 50€ για το ένα παιδί η τα 70€ για τα δυο παιδιά, γιατί σε αυτά τα έτη υπηρεσίας συνήθως κόβονται).
Όμως το πλέον εξοργιστικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο καθαρός μισθός του σιδηροδρομικού θα είναι από τον αντίστοιχο του δημοσίου χαμηλότερος από 7% έως και 30% κατά περίπτωση. Και αυτό ΓΙΑΤΙ:
α] Οι κρατήσεις υπέρ ταμείων των σιδ\κών είναι 28%, ενώ των Δ.Υ 21%. Διαφορά 7%
β] Οι Δ.Υ. διατηρούν τα επιδόματα, επικίνδυνο-ανθυγιεινό έως 150€, παραμεθορίων περιοχών 100€ και θέσης από 100 έως 250€ .[Για τους Γ.Δ και τους Δ/ντες το επίδομα θέσης είναι 900 και 400€ αντίστοιχα].
Το γεγονός ότι αυτά τα 3 επιδόματα για τους σιδ/κους βρίσκονται (με την απαράδεκτη ΣΣΕ που υπέγραψε η ΠΑΣΚ) στο σακί της προσωπικής διαφοράς, σημαίνει ότι θα τα στερηθούν όταν οι συνάδελφοι τους Δ.Υ θα τα παίρνουν. Π.χ. Εργαζόμενος Ο.Τ.Α, σε παραμεθόρια περιοχή με το χαμηλότερο επίδομα θέσης και με ανθυγιεινό επίδομα θα έχει μικτές αποδοχές 300 -350€ υψηλότερες έναντι του αντιστοίχου σιδ\κου. Εάν ο ίδιος εργαζόμενος Ο.Τ.Α δουλεύει σε μη παραμεθόρια περιοχή τότε θα έχει μικτές αποδοχές 200-250€ υψηλότερες έναντι του αντιστοίχου σιδ\κου.
Εάν στις παραπάνω διαφορές προστεθεί και η διαφορά 7% στις κρατήσεις γίνονται αντιληπτές οι διαφορές στις καθαρές αποδοχές που ήδη αναφέραμε. Τα παραπάνω κάνουν επιτακτική και άμεση την ανάγκη [είτε ισχύσει το ν. μισθολόγιο είτε όχι] το επικίνδυνο-ανθυγιεινό, το επίδομα θέσης και το παραμεθορίων περιοχών, να βγουν από την προσωπική διαφορά και να αναγραφούν στα εξοφλητικά.

Το ΟΧΙ στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ
και το ΟΧΙ στη νέα ΜΕΙΩΣΗ των ΜΙΣΘΩΝ
δεν είναι απλά συνθήματα.
Είναι τεκμηριωμένες θέσεις με βάση τις οποίες
πρέπει να πορευτούν στον αγώνα τους οι σιδηροδρομικοί
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΗΣ ΣΕΚ