Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Παράταση υποβολής προσφορών για πρακτόρευση στο Σ.Σ. Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
H TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών που αφορούν την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς του εθνικού δικτύου στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοζάνης παρατείνεται μέχρι και την 05/12/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, λόγω 24ωρης γενικής απεργίας την 01/12/2011..