Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Εργασιακή εφεδρεία θα φέρει προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Το ενδεχόμενο εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας στον Όμιλο του ΟΣΕ θα έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των δρομολογίων και την υπολειτουργία των υπηρεσιών που έχουν σχέση με την κυκλοφορία. Όπως μας επισήμαναν εργαζόμενοι τις έλξης, λόγω της μετάταξης μεγάλου αριθμού μηχανοδηγών και προκειμένου να βγουν τα δρομολόγια δεν κάνουν χρήση αδειών και αναπαύσεων με αποτέλεσμα να έχουν εξαντληθεί τα όρια αντοχής τους.
 Πέρα αυτών των προβλημάτων όπως τόνισαν είναι και αυτό της ψυχολογίας που υφίστανται καθημερινά. «Με τι διάθεση να εργαστείς όταν δεν γνωρίζεις τι σε ξημερώνει; Πόσο μπορείς να αντέξεις αυτή την καθημερινή αβεβαιότητα;» μας τόνισε χαρακτηριστικά εργαζόμενος μηχανοδηγός. Τόσο οι διοικήσεις του Ομίλου του ΟΣΕ όσο και το υπουργείο Μεταφορών πρέπει με πολύ προσοχή να αντιμετωπίσουν το θέμα της εργασιακής εφεδρείας στο σιδηρόδρομο, αν πράγματι επιθυμούν να υπάρχει σιδηρόδρομος την Ελλάδα.