Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΔΑΚΕ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΑΚΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε άρχισε να εφαρμόζεται η διαδικασία της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο, ΟΤΑ, Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και ΔΕΚΟ. Σχετικά εκδόθηκε και μια ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού κ. Ρέππα.
Η παράταξη μας αποφάσισε σε συνεργασία με το Νομικό της Σύμβουλο - Εργατολόγο κ. Γιάννη Καρούζο να παρέχει οποιαδήποτε συμβουλή στην αντιμετώπιση του παράνομου αυτού κυβερνητικού μέτρου.
Το πρώτο στάδιο αντίδρασης και νομικής εξασφάλισης όλων των συναδέλφων που θα υπαχθούν στην απόλυση της εργασιακής εφεδρείας είναι: Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. “Δηλώνω ότι το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας που μου επιβάλλεται είναι παράνομο, διότι αντίκειται στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ και στους Νόμους της καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας του εργαζόμενου. Ως εκ τούτου, δεν αποδέχομαι την υπαγωγή μου σε εργασιακή εφεδρεία και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την προσβολή της, ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων”.

Συνάδελφοι,

Επειδή σας ζητήθηκε με εκβιαστικό και παράνομο τρόπο να δηλώσετε έτη ασφάλισής σας, αρ. ενσήμων κλπ, ώστε να γνωρίζει ο φορέας απασχόλησης σας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εργασιακής εφεδρείας σας, σας συμβουλεύουμε στη σχετική δήλωση που θα υποβάλλετε στο φορέα σας, να συμπεριλάβετε στο τέλος της, την ακόλουθη δήλωση: “ Δηλώνω ότι η υποβολή εκ μέρους μου των προαναφερθέντων στοιχείων δεν αποτελεί αποδοχή υπαγωγής μου στην εργασιακή εφεδρεία, ούτε αποδέχομαι τα συνταξιοδοτικά μου δικαιώματα να εξαρτώνται από τα στοιχεία αυτά.”.

Συνάδελφοι,

Στην περίπτωση την οποία παραλάβετε διαπιστωτική πράξη ή όποιο έγγραφο αυτού (π.χ. απόφαση Δ.Σ.) του φορέα σας με το οποίο τίθεστε σε εργασιακή εφεδρεία να αποτανθείτε ΑΜΕΣΑ στην παράταξη στα τηλέφωνα 210-8202270, 2108202288 και το Νομικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Καρούζο στα τηλέφωνα 210-3838412 προκειμένου να αποσταλεί εξώδικο και να ξεκινήσει η όποια δικαστική διαδικασία.
Προσοχή γιατί υπάρχουν προθεσμίες.