Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου 62.601τμ στην περιοχή του Αγ. Βασιλείου Πατρών


Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση γεωτεμαχίου εμβαδού 62.601τμ στην περιοχή του Αγ. Βασιλείου Πατρών.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 16:00.
Το τεύχος της προκήρυξης είναι διαθέσιμο για λήψη στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Διευκρινήσεις ή ανακοινώσεις που σχετίζονται με τον διαγωνισμό, έως το στάδιο υποβολής προσφορών, θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).