Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ρεππας. "Η εφεδρεία δεν θα επηρρεάσει τη σύνταξη"


Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις αποδοχές και τη συνταξιοδοτική κατάληξη όσων ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία, ο κ. Ρέππας, απάντησε ότι ο υπολογισμός των αμοιβών θα γίνεται με βάση το νέο, ενιαίο μισθολόγιο και όχι με ότι ισχύει μέχρι σήμερα."Στην απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού, με σημείο αναφοράς το νέο μισθολόγιο. Άρα το ποσό είναι υψηλότερο.
"Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η παραμονή τους σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν προσμετράται στον υπολογισμό της σύνταξης, άρα δεν την επηρεάζει αρνητικά. Όπως επίσης, δεν επηρεάζει τη λήψη του εφάπαξ για όσους το δικαιούνται.
"Κατά τα άλλα, η πολιτική για την εργασιακή εφεδρεία, είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί σε εξορθολογισμό του Δημοσίου με κανόνες ασφάλειας για τη μεγάλη ομάδα των πολιτών που θα ενταχθεί σε αυτήν την κατηγορία".