Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Συναντήσεις εργασίας της διοίκησης του ΣΕΒΕ στο πλαίσιο της ΔΕΘ

..στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην αναγκαιότητα για πλήρη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, σε επίπεδο τόσο δικτύου όσο και παρεχόμενων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι ειδικότερα ως προς τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πραγματική βούληση να αναπτυχθεί - παρά το ότι λόγω γεωγραφικής θέσης έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα - σε διαμετακομιστικό κέντρο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό και η αναβάθμιση από τον ΟΣΕ του σιδηροδρομικού δικτύου εντός λιμένος ώστε να υπάρχει στην πράξη η δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων που φθάνουν στο λιμάνι από τρίτες χώρες και προωθούνται στις γειτονικές χώρες της Ν.Α..

Συναντήσεις εργασίας της διοίκησης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τον υπουργό και τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννη Ραγκούση και κ. Γιάννη Μαγκριώτη, καθώς και με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 10/09/2011, στο πλαίσιο της 76ης ΔΕΘ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Palace.
Στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτριος Λακασάς εξέφρασε τη στήριξη του ΣΕΒΕ σε κάθε πρωτοβουλία του Υπουργείου που στόχο έχει την πραγματική απελευθέρωση στο υφιστάμενο καθεστώς των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με στόχο το άνοιγμα της αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τόνισε την αλληλεξάρτηση των εξαγωγών με τις μεταφορές, οι οποίες συνιστούν καθοριστική παράμετρο για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των υποδομών σε όλους τους κλάδους μεταφορών, εκσυγχρονισμoύ του θεσμικού πλαισίου των μεταφορών, ταχύτερου ρυθμού των διαρθρωτικών αλλαγών με τις ιδιωτικοποιήσεις, αναδιάρθρωσης φορέων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα καθώς ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών.
Παράλληλα, ο κ. Λακασάς ζήτησε από τους κυρίους Ραγκούση και Μαγκριώτη, η όποια αντιμετώπιση των θεμάτων που παρουσιάζονται στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές καθώς και οι περαιτέρω αποφάσεις σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου όχι μόνο με τους φορείς των μεταφορών αλλά και με τους φορείς των ελληνικών παραγωγικών/μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων που είναι λήπτες των μεταφορικών υπηρεσιών. Θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα συντεχνιακά συμφέροντα αλλά το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων καθώς και την ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες παραδοσιακά διατηρούν μεγάλο αριθμό εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
Ως προς το θέμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ζήτησε τη διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για απρόσκοπτη και σε ανταγωνιστική τιμή μεταφορά των εμπορευμάτων (μείωση διοδίων, φόρου πετρελαίου, κ.λ.π.), εντός και εκτός Ελλάδας, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που δέχονται τα ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ από αυτοκίνητα άλλων γειτονικών κοινοτικών χωρών και τρίτων χωρών, καθώς είναι ανεπαρκείς οι έλεγχοι που διενεργούνται σε αυτά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε διάφορα επίπεδα (για παράνομα καύσιμα, παραβάσεις της νομοθεσίας μεταφορών, πλαστές άδειες, ασφάλεια αυτοκινήτου, συμβόλαιο με πράσινη κάρτα, άδειες, ταχογράφους, CMR, κ.λ.π.).
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη χορήγησης ικανού αριθμού ετήσιων αδειών διέλευσης σε φορτηγά αυτοκίνητα τρίτων χωρών, ιδίως δε τουρκικών, στο πλαίσιο διεθνών και διμερών συμφωνιών, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες του χρόνου.
Ως προς τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ο κ. Λακασάς εστίασε σε δύο θέματα, τη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων θυγατρικών επιχειρήσεων με ΙΧ φορτηγά μητρικής εταιρίας και αντίστροφα καθώς και μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων.

Τέλος, ο κ. Λακασάς, αναφέρθηκε:

α) στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην αναγκαιότητα για πλήρη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, σε επίπεδο τόσο δικτύου όσο και παρεχόμενων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι ειδικότερα ως προς τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πραγματική βούληση να αναπτυχθεί - παρά το ότι λόγω γεωγραφικής θέσης έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα - σε διαμετακομιστικό κέντρο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό και η αναβάθμιση από τον ΟΣΕ του σιδηροδρομικού δικτύου εντός λιμένος ώστε να υπάρχει στην πράξη η δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων που φθάνουν στο λιμάνι από τρίτες χώρες και προωθούνται στις γειτονικές χώρες της Ν.Α.

β) στο υψηλό κόστος σε σχέση και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες internet στην χώρα μας, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με αυτές του εξωτερικού.
Στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διοίκησης του ΣΕΒΕ και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η Πράσινη Ανάπτυξη και τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις ώστε να παράγουν πράσινα προϊόντα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Λακασάς αναφέρθηκε στον κλάδο των πράσινων δομικών υλικών, ο οποίος αναμφισβήτητα είναι ένας νέος κλάδος που ανθεί τελευταία στην Ευρώπη. Ωστόσο, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας φορέας που να μπορεί να πιστοποιεί τέτοιου είδους υλικά στην Ελλάδα.
Παράλληλα, κατατέθηκε στον κ. Παπακωνσταντίνου η πρόταση του Οικονομικού Επόπτη του ΣΕΒΕ κ. Πέτρου Τσικούρα για άμεση ενίσχυση ρευστότητας για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς υπάρχουν οι προοπτικές το ηλεκτρικό ρεύμα να γίνει το Νο.1 εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε ότι θα πρέπει να αρθούν όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες για πάρκα μέχρι 100 KW και να αντικατασταθούν από μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν εν καιρώ για όσες κρίνονται αναγκαίες καθώς και ότι η πολιτεία πρέπει άμεσα να μεριμνήσει για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα από το εξωτερικό ώστε να υλοποιηθούν ηλιακά πάρκα χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
Επιπλέον, έγινε αναφορά στην αναμόρφωση του ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος είναι ο βασικός πυλώνας της πράσινης ανάπτυξης στην χώρα μας, δίνοντας έμφαση στην οικονομική αυτοτέλεια του οργανισμού, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια είναι ελλειμματικός. Ακόμα, έγινε συζήτηση για την αναβάθμιση του ρόλου των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), τα οποία είναι ένα από τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Τοπικές αυτοδιοικήσεις και τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες καθυστερήσεις υλοποίησης των μελετών, με την πολυνομία και την αλληλοεπικάλυψη βαθμίδων σχεδιασμού, έχουν υποβαθμιστεί.
Ο κ. Λακασάς έκανε λόγο και για τη δημιουργία ενός Οδηγού πράσινης επιχειρηματικής εξωστρέφειας που θα σκοπεύει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια σχετικά συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το «πράσινο επιχειρείν» και να παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται στη διεθνή αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Τέλος, προτάθηκε η αναβίωση και η ανάπτυξη περιοχών μέσω ειδικών προγραμμάτων ανάπλασης για υποβαθμισμένες περιοχές στην Θεσσαλονίκη.
Πηγή:www.capital.gr