Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Οι μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί δηλώνουν ασφαλιστικό φορέα

Όσοι από τους μεταταγμένους σιδηροδρομικούς δεν έχουν καταθέσει αίτηση η υπεύθυνη δήλωση για το ασφαλιστικό φορέα που επιθυμούν να ενταχθούν , να το πράξουν πριν την παρέλευση τρίμηνου, από την ημέρα τοποθέτησης τους στην νέα τους εργασία, στην γραμματεία προσωπικού της υπηρεσίας όπου υπηρετούν..
Η Αίτηση η υπεύθυνη δήλωση παραδίνεται με αριθμό πρωτοκόλλου, ανεξάρτητα από την καταχώρηση που πραγματοποίησε η νέα του υπηρεσία